Inżynieria

Zapewniamy kompletne badania i doradztwo w zakresie filtracji przemysłowej, oczyszczania gazów odpadowych i spalin w różnych gałęziach przemysłu. Zajmujemy się także opracowaniem studiów dotyczących technologii usuwania nieprzyjemnych zapachów powstających podczas przetwarzania i składowania różnych trudno rozkładających się (utleniających) substancji zapachowych.

Inżynieria
FILTRACJA PRZEMYSŁOWA
01

FILTRACJA PRZEMYSŁOWA


Ze wszystkich separatorów filtry przemysłowe osiągają najwyższą skuteczność, a tym samym najniższe stężenia wyjściowe poniżej 1 mg/m3. Filtry przemysłowe różnią się w zależności od kształtu i konstrukcji technicznej elementów filtracyjnych. W praktyce rozróżniamy filtry wężowe, wkładowe, kieszeniowe, lamelowe itd. Filtry przemysłowe mogą się również różnić sposobem regeneracji elementów filtracyjnych.
PRZEBUDOWA SEPARATORÓW ELEKTROSTATYCZNYCH NA FILTRY TKANINOWE
02

PRZEBUDOWA SEPARATORÓW ELEKTROSTATYCZNYCH NA FILTRY TKANINOWE


Zajmujemy się studiami i doradztwem w zakresie przebudowy istniejących separatorów elektrostatycznych na skuteczniejsze filtry tkaninowe w różnych zakładach przemysłowych, takich jak elektrownie, ciepłownie, odlewnie, cementownie itd. Opracowujemy studia dla małych lokalnych źródeł i wielkich bloków przemysłowych w zakresie przepływu spalin od 20 000 do 3 000 000 m3/h.
OCZYSZCZANIE SPALIN I GAZÓW ODPADOWYCH
03

OCZYSZCZANIE SPALIN I GAZÓW ODPADOWYCH


Zajmujemy się studiami i doradztwem w zakresie technologii obniżania i eliminacji stężenia substancji SOx, NOx, PCDD, PCDF, VOC i TZL w różnych zakładach przemysłowych, takich jak elektrownie, ciepłownie, spalarnie odpadów, odlewnie, cementownie itd. Opracowujemy studia dla małych lokalnych źródeł i wielkich bloków przemysłowych w zakresie przepływu spalin od 10 000 do 3 000 000 m3/h. Zajmujemy sią ponadto studiami modernizacji i intensyfikacji istniejących źródeł.
OBNIŻANIE STĘŻENIA RTĘCI W SPALINACH
04

OBNIŻANIE STĘŻENIA RTĘCI W SPALINACH


Zajmujemy się studiami i doradztwem w zakresie technologii do obniżania i eliminacji stężenia rtęci w spalinach powstających podczas spalania węgla brunatnego w elektrowniach i ciepłowniach. Opracowujemy studia dla małych lokalnych źródeł i wielkich bloków przemysłowych w zakresie przepływu spalin od 10 000 do 3 000 000 m3/h.
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
05

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE


Zajmujemy się studiami i doradztwem w zakresie technologii przemysłowego odkurzania i technologii czyszczenia w różnych zakładach przemysłowych, takich jak elektrownie, ciepłownie, spalarnie odpadów, odlewnie, cementownie itd. Zajmujemy się również studiami modernizacji istniejących jednostek.
DEZODORYZACJA ZAPACHÓW
06

DEZODORYZACJA ZAPACHÓW


Zajmujemy się badaniami i doradztwem w zakresie usuwania nieprzyjemnych zapachów w różnych zakładach i gałęziach przemysłu. Chodzi w szczególności o usuwanie substancji typu siarkowodoru – H2S, amoniaku – NH3, merkaptanów, substancji lotnych itp.
Mlžící systémy
07

SYSTEMY ZAMGŁAWIANIA DLA OBNIŻENIA ZAPYLENIA


Zajmujemy się badaniami i konsultacjami w zakresie technologii redukcji pyłu lotnego w powietrzu za pomocą wysokociśnieniowego systemu zamgławiania. Celem „Zamgławiania” jest obniżenie zapylenia podczas transportu i magazynowania paliwa (np. węgla, biomasy) i innych sypkich materiałów. Wysokociśnieniowe zamgławianie jest stosowane zazwyczaj w przesypach przenośników taśmowych tam, gdzie z powodów ekonomicznych lub technicznych nie można zastosować przemysłowego odciągu.
Pneumatická doprava
08

TRANSPORT PNEUMATYCZNY MATERIAŁÓW SYPKICH


Oferujemy badania, projektowanie i doradztwo w zakresie technologii transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Zajmujemy się nie tylko projektowaniem nowych pneumatycznych systemów transportowych, ale także oceną i modernizacją istniejących transportów pneumatycznych. Obecnie większość elektrowni węglowych i ciepłowni, odlewni i cementowni jest wyposażona w filtry elektrostatyczne do oddzielania popiołu lotnego i różnych frakcji pyłu z gazów spalinowych.

Przykład naszych urządzeń w praktyce

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Więcej o nas

G&G filtration
filtracja dla całego świata

G&G Výroba

Mamy tego dużo więcej! Zobacz nasz katalog