Inżynieria

CFD optymalizacja systemów odciągu, filtrów przemysłowych

CFD optymalizacja systemów odciągu, filtrów przemysłowych

Oferujemy studia i doradztwo w zakresie modernizacji i optymalizacji istniejących systemów i jednostek filtracyjnych. Nasz dział rozwoju jest wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia i oprogramowanie wykorzystujące optymalizację i symulację CFD. Jesteśmy w stanie zoptymalizować i ulepszyć parametry robocze różnych typów urządzeń filtracyjnych.

Opracowanie studiów realizuje nasz dział inżynierii, patrz kontakt.

W różnych zakładach przemysłowych jest zainstalowanych wiele urządzeń filtracyjnych eksploatowanych przez dziesiątki lat. Niektóre z tych jednostek są już przestarzałe i niegospodarne. Koszty eksploatacji takich urządzeń mogą być stosunkowo wysokie, co może wynikać z większego zużycia materiałów filtracyjnych, wyższego zużycia sprężonego powietrza itd. Dla zapewnienia optymalnych kosztów eksploatacji przemysłowych filtrów tekstylnych trzeba przeprowadzać regenerację zatkanej tkaniny filtracyjnej. Ta regeneracja może być uruchamiana na podstawie spadku ciśnienia lub w określonych interwałach czasowych. Przeważnie jednak regeneracja jest uruchamiana na podstawie spadku ciśnienia na filtrze. Program sterujący jest nastawiony tak, aby spadek ciśnienia wahał się koło optymalnej wartości. Właściwa regeneracja może być przeprowadzana dwoma podstawowymi sposobami: przepłukiwanie zwrotne lub regeneracja impulsowa. Ważnym parametrem roboczym filtra jest jego spadek ciśnienia, który stanowi największą część całkowitego spadku ciśnienia całej trasy spalinowej, dla którego dobiera się wentylatory spalinowe. To znaczy, że spadek ciśnienia filtra w zasadzie bezpośrednio wpływa na koszty eksploatacji nie tylko urządzenia separującego, ale również całego bloku. Roboczy spadek ciśnienia filtra jest ściśle związany ze skutecznością regeneracji, tj. zdolnością do usuwania osadu filtracyjnego nagromadzonego na powierzchni węży filtracyjnych podczas filtracji. Obecnie częściej są stosowane filtry przemysłowe z regeneracją impulsową. Jednak wadą regeneracji impulsowej jest potrzeba stosunkowo drogiego medium – sprężonego powietrza.
 
W różnych zakładach przemysłowych jest zainstalowanych wiele urządzeń filtracyjnych eksploatowanych przez dziesiątki lat. Niektóre z tych jednostek są już przestarzałe i niegospodarne. Koszty eksploatacji takich urządzeń mogą być stosunkowo wysokie, co może wynikać z większego zużycia materiałów filtracyjnych, wyższego zużycia sprężonego powietrza itd. Dla zapewnienia optymalnych kosztów eksploatacji przemysłowych filtrów tekstylnych trzeba przeprowadzać regenerację zatkanej tkaniny filtracyjnej. Ta regeneracja może być uruchamiana na podstawie spadku ciśnienia lub w określonych interwałach czasowych. Przeważnie jednak regeneracja jest uruchamiana na podstawie spadku ciśnienia na filtrze. Program sterujący jest nastawiony tak, aby spadek ciśnienia wahał się koło optymalnej wartości. Właściwa regeneracja może być przeprowadzana dwoma podstawowymi sposobami: przepłukiwanie zwrotne lub regeneracja impulsowa. Ważnym parametrem roboczym filtra jest jego spadek ciśnienia, który stanowi największą część całkowitego spadku ciśnienia całej trasy spalinowej, dla którego dobiera się wentylatory spalinowe. To znaczy, że spadek ciśnienia filtra w zasadzie bezpośrednio wpływa na koszty eksploatacji nie tylko urządzenia separującego, ale również całego bloku. Roboczy spadek ciśnienia filtra jest ściśle związany ze skutecznością regeneracji, tj. zdolnością do usuwania osadu filtracyjnego nagromadzonego na powierzchni węży filtracyjnych podczas filtracji. Obecnie częściej są stosowane filtry przemysłowe z regeneracją impulsową. Jednak wadą regeneracji impulsowej jest potrzeba stosunkowo drogiego medium – sprężonego powietrza.
 
Następnym ważnym czynnikiem jest zapewnienie w miarę możliwości równomiernego przepływu odciąganego gazu w kanale wejściowym i wyjściowym oraz w skrzyni urządzenia filtracyjnego, w ten sposób zapewniając równomierne obciążenie węży filtracyjnych.