Inżynieria

Dezodoryzacja

Dezodoryzacja

Zajmujemy się badaniami i doradztwem w zakresie usuwania nieprzyjemnych zapachów w różnych zakładach i gałęziach przemysłu – dezodoryzacja. Chodzi w szczególności o usuwanie substancji typu siarkowodoru – H2S, amoniaku – NH3, merkaptanów, substancji lotnych itp.

Opracowanie studiów realizuje nasz dział inżynierii, patrz kontakt.

 • Usuwanie zapachu w oczyszczalniach wód odpadowych
 • Magazynowanie, przetwarzanie i suszenia szlamów z przemysłu produkcyjnego
 • Przetwarzanie mieszaniny wody i odpadów
 • Recykling odpadów
 • Stacje biogazowe
 • Przemysł drzewny
 • Usuwanie zapachu amoniaku w elektrowniach węglowych po zastosowaniu metody SNCR
W praktyce najczęściej stosuje się następujące zasady:
 • Regeneracyjne utlenianie termiczne
 • Rekuperacyjne utlenianie termiczne
 • Jonizacja
 • Utlenianie fotokatalityczne
 • Metoda zimnej plazmy
 • Instalacja biofiltrów
Samodzielną grupę tworzą metody usuwania zapachu amoniaku w elektrowniach węglowych po zastosowaniu metody SNCR. Metoda jest oparta na systemie wielostopniowego mieszania odseparowanego popiołu lotnego z jednoczesnym dozowaniem wody i wapna do systemu mieszania, a następnie wydzielania i chwytania amoniaku. Wilgotny popiół lotny oczyszczony z amoniaku jest doprowadzany do komory suszenia, a następnie pneumatycznie transportowany do silosu magazynowego.