Inżynieria

Filtracja przemysłowa

Filtracja przemysłowa

Zapewniamy kompletne badania i doradztwo w zakresie filtracji przemysłowej, oczyszczania gazów odpadowych i spalin w różnych gałęziach przemysłu. Zajmujemy się także opracowaniem studiów dotyczących technologii usuwania nieprzyjemnych zapachów powstających podczas przetwarzania i składowania różnych trudno rozkładających się (utleniających) substancji zapachowych.

Opracowanie studiów realizuje nasz dział inżynierii, patrz kontakt.

Ze wszystkich separatorów filtry przemysłowe osiągają najwyższą skuteczność, a tym samym najniższe stężenia wyjściowe poniżej 1 mg/m3. Filtry przemysłowe różnią się w zależności od kształtu i konstrukcji technicznej elementów filtracyjnych. W praktyce rozróżniamy filtry wężowe, wkładowe, kieszeniowe, lamelowe, itd. Filtry przemysłowe mogą również różnić się sposobem użycia elementów filtracyjnych. Regeneracja filtrów przemysłowych jest przeprowadzana kilkoma sposobami. Podczas pracy filtra najczęściej wykorzystywana jest regeneracja impulsowa, w której wykorzystuje się energię sprężonego powietrza (szczególnie w przypadku filtrów wężowych i wkładowych). W przypadku filtrów kieszeniowych stosowana jest regeneracja przez płukanie zwrotne, w szczególności, gdy część filtra jest na krótki czas wyłączana i przedmuchiwana powietrzem zewnętrznym. Jednym z najważniejszych czynników w projektowaniu filtrów jest prawidłowy dobór materiału elementu filtracyjnego.

Wybierając materiał, należy przestrzegać kilku podstawowych aspektów, takich jak struktura warstwy filtracyjnej (średnica włókien, porowatość, grubość warstwy, wykończenie powierzchni), właściwości mechaniczne, termiczne, chemiczne i elektryczne tkaniny. O zdolności do separowania tkaniny filtracyjnej decyduje struktura włóknistej warstwy filtracyjnej. Proces separacji w filtracji przemysłowej składa się z trzech faz.

W pierwszej fazie cząstki są oddzielane na poszczególnych włóknach przedniej części warstwy filtra na tych samych zasadach, co w filtracji powietrza, tj. głównie przez dyfuzję, bezwładność i przechwytywanie. W fazie środkowej cząstki w warstwie są w większości oddzielane od już oddzielonych cząstek, a włókna są zmostkowane przez powstałe łańcuchy i skupiska powierzchniowe cząstek. W końcowym etapie pory na przedniej stronie warstwy są wypełniane, a oddzielone cząstki tworzą placek filtracyjny na powierzchni warstwy w postaci warstwy oddzielonych cząstek, która ponadto działa jako porowata ziarnista warstwa do oddzielania następnych cząstek. Wraz ze wzrostem grubości placka filtracyjnego wzrasta spadek ciśnienia. Po przekroczeniu określonego spadku ciśnienia należy usunąć warstwę cząstek (placek filtracyjny) – regeneracja materiału filtracyjnego lub regeneracja filtra. Dużą część filtrów przemysłowych stanowią filtry wężowe, tak zwany „filtr workowy”, w którym węże mogą mieć różne kształty (okrągły, owalny). Filtry te są używane od przepływu 1000 m3/h do przepływu rzędu miliona m3/h, tak zwany „dom” filtrów workowych.

Energetyka

Energetyka


Działamy w branży energetycznej, gdzie zajmujemy się studiami kompletnych rozwiązań systemowych w zakresie redukcji zanieczyszczeń gazowych i stałych. Opracowujemy studia dla małych lokalnych źródeł i wielkich bloków energetycznych w zakresie przepływu spalin od 1000 do 3 000 000 m3/h.

 • Elektrownie i ciepłownie
 • Lokalne kotłownie i ciepłownie
 • Spalarnie
 • Przygotowanie i magazynowanie różnych rodzajów paliwa (biomasa, RDF…)
Odlewnie, huty i stalownie

Odlewnie, huty i stalownie


Redukcja zanieczyszczeń stałych i gazowych w produkcji i przetwarzaniu stali i różnych rodzajów stopów na bazie Al, Zn, Mg, Cu, Ti itd.

 • Przygotowanie materiału do wytopu – suszenie, separacja i prasowanie
 • Przygotowanie form i rdzeni – przygotowanie piasku, produkcja form i rdzeni, recykling form i rdzeni
 • Topienie – wytop, odlewanie do form, modyfikacje, odzendrowanie, czyszczenie pieca
 • Obróbka odlewów – wybijanie rdzeni, szlifowanie, obróbka strumieniowo-powietrzna
 • Produkcja metalowa – cięcie, szlifowanie, spawanie i obróbka metali
odpylanie produkcji drewna

Przemysł drzewny


Redukcja zanieczyszczeń stałych w produkcji różnego rodzaju płyt (płyta wiórowa, laminat itd.), zajmujemy się również redukcją zapylenia podczas obróbki drewna.

 • Produkcja płyt i materiałów meblowych
 • Produkcja tarcicy – piły i traki
odsysanie pyłu spożywczego

odsysanie pyłu spożywczego


Redukcja zanieczyszczeń stałych i gazowych oraz redukcja pyłu lotnego w powietrzu w przemyśle spożywczym.

 • Cukrownie
 • Młyny
 • Browary
odpylanie pieców koksowniczych

Wydobycie i przetwarzanie surowców mineralnych


Redukcja zapylenia podczas wydobycia i przetwarzania surowców mineralnych.

 • Wydobycie i przetwarzanie węgla, w tym transport węgla
 • Koksownie
 • Wydobycie i przetwarzanie kamienia
 • Wydobycie i przetwarzanie wapienia i dolomitu (wapienniki, cementownie, wytwórnie zapraw, zakłady ceramiczne, wytwórnie mas bitumicznych i produkcja kredy)
Odsávání zinkovny

Przemysł chemiczny


Redukcja zanieczyszczeń stałych i gazowych oraz redukcja pyłu lotnego w powietrzu w przemyśle chemicznym.

 • Produkcja bieli cynkowej
 • Suszarnie (np. saletra amonowa itd.)
 • Cynkownie