Inżynieria

Przebudowa separatorów elektrostatycznych na filtry tkaninowe

Przebudowa separatorów elektrostatycznych na filtry tkaninowe

Zajmujemy się studiami i doradztwem w zakresie przebudowy separatorów elektrostatycznych na skuteczniejsze filtry tkaninowe w różnych zakładach przemysłowych, takich jak elektrownie, ciepłownie, odlewnie, cementownie itd. Opracowujemy studia dla małych lokalnych źródeł i wielkich bloków przemysłowych w zakresie przepływu spalin od 20 000 do 3 000 000 m3/h.

Opracowanie studiów realizuje nasz dział inżynierii, patrz kontakt.

Podstawowe zadania przy przebudowie filtra

W praktyce istnieje wiele sposobów na zwiększenie skuteczności separacji separatorów elektrostatycznych (dalej tylko SE) i ogólnie oczyszczania spalin. Jako jedną z możliwych metod zwiększenia skuteczności SE można zastosować rozszerzenie istniejących SE i dobudowę tzw. następnych sekcji, w których dochodzi do separowania najdrobniejszych frakcji pyłu. To rozwiązanie techniczne wymaga znacznej przestrzeni na technologię w miejscu instalacji. Inną bardzo częstą metodą zwiększania skuteczności SE jest wymiana istniejących zasilaczy wysokiej częstotliwości na bardziej wydajne. Oczywiście metody te można łączyć. Obecnie najbardziej skuteczną metodą wydaje się być całkowite zastąpienie istniejących SE nowymi filtrami tkaninowymi, co jest bardzo drogie, lub możliwa jest przebudowa istniejących SE na filtry tkaninowe z możliwie największym wykorzystaniem istniejących części SE (szafa, konstrukcja nośna, część wlotowa i wylotowa itd.).

Podstawowe procedury przebudowy filtra SE na filtr tkaninowy obejmują:

 
  • Usunięcie kompletnych wewnętrznych aktywnych części wszystkich SE, likwidacja elementów zasilania elektrycznego sekcji SE (tj. wszystkich źródeł WN)
  • Istniejące szafy SE zostaną wyposażone we wbudowany filtr tkaninowy z niezbędnymi zmianami w konstrukcji szaf i przewodów spalinowych.
  • Budowa stacji sprężarkowej do regeneracji tkaninowych węży filtracyjnych,
  • Kontrola i możliwa wymiana istniejących wentylatorów spalin ze względu na niewystarczające parametry dla potrzebnego ciśnienia spalin.
  • Ingerencja w elementy transportu pneumatycznego przed poszczególnymi wysypami istniejących SE z powodu zmiany stosunku wychwytywanej ilości TZL.