Inżynieria

Systemy zamgławiania w celu zmniejszenia zapylenia

Systemy zamgławiania w celu zmniejszenia zapylenia

Zajmujemy się badaniami i konsultacjami w zakresie technologii redukcji pyłu lotnego w powietrzu za pomocą wysokociśnieniowego systemu zamgławiania. Celem „Zamgławiania” jest obniżenie zapylenia podczas transportu i magazynowania paliwa (np. węgla, biomasy) i innych sypkich materiałów. Wysokociśnieniowe zamgławianie jest stosowane zazwyczaj w przesypach przenośników taśmowych tam, gdzie z powodów ekonomicznych lub technicznych nie można zastosować przemysłowego odciągu.

Opracowanie studiów realizuje nasz dział inżynierii, patrz kontakt.

Miejsca zamgławiania, które są najczęściej zamkniętymi przesypami, można wyposażyć w specjalne dysze wysokociśnieniowe, które rozpylają wodę w postaci drobnej mgły. Woda wiąże się ze wznoszącym się pyłem i opada z powrotem do transportowanego materiału. Ciśnienie wody, które jest stosowane na potrzeby zamgławiania, wynosi około 20-40 bar. To ciśnienie jest wystarczające do atomizacji kropli wody – wytwarzania mgły z użyciem specjalnych dysz. Do wody w układzie wysokociśnieniowym nie są dozowane żadne dodatki chemiczne, a podczas eksploatacji nie powstają żadne substancje odpadowe. Do transportowanego paliwa jest dodawana mała lub prawie żadna ilość wody – dzięki temu nie dochodzi do wzrostu wilgotności transportowanego materiału. Wysokociśnieniowa jednostka zamgławiająca była podłączona do rozprowadzenia filtrowanej, uzdatnianej chlorem wody. Od jednostki ciśnieniowej jest główne rozprowadzenie wody prowadzone do poszczególnych skrzynek zaworowych (SB) rurociągiem z materiału odpornego na korozję. Od skrzynek zaworowych woda pod ciśnieniem będzie doprowadzana do poszczególnych miejsc zamgławiania za pomocą precyzyjnych stalowych rur ze stali odpornej na korozję. Rurociągi zazwyczaj w nietemperowanych częściach są ogrzewane i ocieplane dla umożliwienia pracy w miesiącach zimowych. Limitem dla pracy jest ok. -15°C, przy takim ekstremalnym mrozie woda jest wypuszczana z rurociągu, a rurociąg musi zostać przedmuchany powietrzem. Ogrzewanie będzie działać nadal. Dysze umieszczone na przesypach są podłączone do wysokociśnieniowego rozprowadzenia za pomocą węży, kulowych zaworów odcinających i są umieszczane w uchwytach. Można ich też użyć do zmniejszenia zapylenia pyłem lotnym za pomocą wysokociśnieniowego zamgławiania. Te urządzenia są zazwyczaj instalowane na składowiskach materiałów sypkich i pylastych, lub w miejscach dużych przesypów materiałów. Urządzenia zamgławiające atomizują wodę za pomocą zainstalowanych dysz na drobne kropelki o wielkości 7-15 μm, ze stosunkowo małym zużyciem wody i ciśnieniem do 40 bar. Urządzenia zamgławiające można z powodzeniem instalować również na różnych maszynach układających, spychaczach i koparkach na składowiskach.