Katalog

Rekuperatory spalin

Rekuperatory spalin

Zajmujemy się produkcją przemysłowych gazów odlotowych rekuperatory w projektowaniu spalin – powietrze. Rekuperacja spalin jest wykorzystywana w zastosowaniach do ekstrakcji gorących gazów, gdzie rekuperator spalin służy przede wszystkim do obniżenia temperatury wydobywanego gazu oraz zapewnienia możliwości ich filtracji za pomocą tekstylnego urządzenia filtrującego. Ciepło pobrane ze spalin można następnie wykorzystać głównie do klimatyzacyjnego ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych lub magazynowych.

Obecnie przygotowujemy standardowe produkty.

Wybierz wariant:

Budowa rekuperatora spalin - strona chłodzona

Produkowane przez nas rekuperatory spalin są tak skonstruowane, że gorący gaz kierowany jest do wnętrza arkuszy rur wymiany ciepła w jednym kierunku - od góry do dołu. Osady cząstek pyłu na rurach wymiennika ciepła są regenerowane przez system automatycznej regeneracji za pomocą sprężonego powietrza. Schłodzony gaz wypływa z rur wymiany ciepła na dole w kierunku leja. Cząsteczki pyłu odprowadzane są rurą wylotową wraz ze schłodzonymi spalinami do sąsiedniego urządzenia filtrującego. Rekuperator spalin nie posiada więc własnego odpylania, co upraszcza rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami.

Budowa rekuperatora spalin - strona chłodząca

Powietrze chłodzące z rekuperatora jest zasysane z zewnątrz i doprowadzane do rekuperatora tak, aby opływało rury wymiennika ciepła z zewnątrz. Źródłem powietrza chłodzącego są wentylatory osiowe, które zwykle stosuje się w chłodnicach spalin, w których nie wykorzystuje się już uzyskanego ciepła. W rekuperatorach spalin z późniejszym wykorzystaniem ciepła do ogrzewania budynku źródłem powietrza chłodzącego jest wentylator z wolnym wirnikiem, który ma wyższe ciśnienie transportowe niż wentylator osiowy. Wydajność wentylatorów chłodzących jest sterowana przez PLC w zależności od wymaganej temperatury wychodzącego schłodzonego gazu.

Stosowanie rekuperacji spalin

Zalecamy stosowanie rekuperacji spalin dla wszystkich źródeł ciepła, których spaliny mają temperaturę wyższą niż ok.200 °C. Dzięki rekuperacji możliwe jest odprowadzenie nadmiaru energii spalin ze źródła do temperatury wylotowej ok. + 120 °C, dzięki czemu schłodzone spaliny nie skraplają się. Uzyskana energia cieplna może być wykorzystana do wstępnego podgrzania powietrza do spalania lub do klimatyzacyjnego ogrzewania budynku. Najpopularniejsze źródła nadające się do odzysku ciepła to:
  • Zastosowania ekstrakcyjne w piecach gazowych do wytapiania aluminium
  • Zastosowania ekstrakcyjne w piecach obrotowych
  • Rekuperacja spalin z pieców szklarskich
  • Rekuperacja spalin z komór spalania substancji LZO
  • Rekuperacja spalin z linii lakierniczych


Seria Power rekuperatorów

  • Nasze najmniejsze wymienniki ciepła są przeznaczone do mocy od 100 kW
  • Nasze największe wymienniki mają moc 1700 kW
  • Dowolną moc można osiągnąć, łącząc wymienniki ciepła