Katalog

CYGG-800

CYGG-800

Separator cyklonowy do rur Ø 800 mm i moc ssania do 37990 m3/h

Chodzi o mechaniczny separator cząstek pyłu, który do odseparowania pyłu wykorzystuje siłę odśrodkową działającą na cząstki pyłu porywane przez odciągane powietrze. Przychodząca mieszanina powietrza z pyłem jest doprowadzana do separatora cyklonowego w górnej części – do mimośrodowego wlotu, który wywołuje rotację tej mieszanki wokół osi cyklonu. Cząstki pyłu w wyniku działania siły odśrodkowej poruszają się po wewnętrznej powierzchni tubusu separatora cyklonowego i grawitacyjnie poruszają się w dół do kołnierza wylotowego. Powietrze jest odprowadzane w górnej części separatora cyklonowego. Dla prawidłowego funkcjonowania cyklonu konieczne jest zapewnienie oddzielenia wylotu odpadu od otoczenia, aby nie dochodziło do wpływu na cyrkulację powietrza wewnątrz cyklonu lub uchodzenia powietrza przez króciec wylotu.

Wybierz wariant:

Zastosowanie

Separatory cyklonowe, przede wszystkim z powodu swojej niższej skuteczności separowania drobnych frakcji pyłu, bywają włączane do linii jako separatory wstępne przed urządzenia filtracyjne, które odciążają od większej części pyłu. W aplikacjach odciągu maszyn do obróbki drewna, przeważnie w przypadku mokrych trocin, cyklony są stosowane jako jedyny element separujący bez następnej filtracji. Separatory cyklonowe bywają również stosowane w obwodach zamkniętych transportu pneumatycznego lub na trasach spalinowych do wstępnego odseparowania iskier przed wejściem spalin do urządzenia filtracyjnego. Cyklony można łączyć równolegle obok siebie, w wyniku czego wzrasta wydajność, lub szeregowo za sobą, dzięki czemu zwiększa się dokładność separowania.

Warunki pracy

Separatory cyklonowe są przeznaczone do separowania nieściernego pyłu o wielkości frakcji do 50 mm. Temperatura robocza odciąganego medium waha się od -30°C do +150°C w przypadku wersji materiałowej 11 375 i do 250°C w wersji materiałowej ze stali nierdzewnej. Projektując system wentylacyjny należy wziąć pod uwagę stratę ciśnienia cyklonu na poziomie od 800 do 1200 Pa, w zależności od ilości i temperatury odciąganego powietrza.
 • numer zamówienia / order number CYGG-800
 • optymalna wielkość rurociągu doprowadzającego / optimal inlet pipe size Ø 800
 • przepływ powietrza minimalny / minimum air flow 32560 m3/h
 • przepływ powietrza maksymalny / maximum air flow 37990 m3/h
 • spadek ciśnienia / pressure loss 800 - 1200 Pa
 • skuteczność separacji / separation 70 - 95%
 • wysokość cyklonu / cyclone height 6928 mm
 • średnica cyklonu / cyclone diameter Ø 2278
 • wymiar kołnierza wlotowego / inlet flange dimension 1230x410 mm
 • odporność temperaturowa / temperature resistance 150°C
 • masa cyklonu / cyclone weight 2269 kg
 • zalecany podajnik komorowy / recommended rotary feeder RPGG 80x80-8
 • materiał / material design 11375, 1.4301, według potrzeb klienta
 • ochrona powierzchni / surface protection lakierowane / lacquered