Katalog

Separatory mgławicowe

Separatory mgławicowe

Separatory mechaniczne do oddzielania aerozoli emulsyjnych i separatory elektrostatyczne do oddzielania aerozoli olejowych. Separatory dostarczane są w wykonaniu Plug & Go, w którym użytkownik podłącza tylko rury odsysające i prąd. Oddzielony aerozol jest zawracany do maszyny przez wąż wylotowy. Są to kompaktowe separatory aerozoli przeznaczone do zainstalowania przez inwestora. Najczęstsze zastosowanie: obrabiarki i szlifierki CNC.

Katalog separatorów mgławic znajdziesz TUTAJ lub poprzez przycisk poniżej.

Katalog separatorów

Mechaniczne

Separatory mgławic emulsyjnych

Urządzenia przeznaczone są do separacji mgławic emulsyjnych powstałych podczas obróbki. Zasada separacji kropelek oleju z powietrza jest mechaniczna. Urządzenie nie potrzebuje jednorazowych filtrów.

Aerozole oddzielane są za pomocą tkaniny nierdzewnej i płytek oddzielających. Urządzenie dostarczane jest w postaci kompaktowej jednostki z wentylatorem przeznaczonej do natychmiastowego podłączenia. Filtry dostarczamy z zintegrowaną rozdzielnicą elektryczną umożliwiającą sterowanie obrotami wentylatora. Urządzenie dostarczamy w wykonaniu z zasysaniem zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dno zostało skonstruowane jako wodoszczelna wanna olejowa z króćcem do podłączenia węża wylotowego separowanej emulsji. Wszystkie wkłady filtracyjne można czyścić i nie ma konieczności używania żadnych wkładów jednorazowych.

Właściwe zastosowanie
W centrach obróbczych CNC jako odciąg lokalny, w szlifierkach z chłodzeniem emulsyjnym, w zestawach kilku obrabiarek jako odciąg centralny.

Elektrostatyczne

Separatory mgławicy olejowej

Urządzenie przeznaczone jest do separacji mgławic olejowych powstających podczas obróbki. Zasada oddzielania kropelek oleju z powietrza jest mechaniczna i elektrostatyczna. Urządzenie nie potrzebuje jednorazowych filtrów. Aerozole oddzielane są za pomocą tkaniny nierdzewnej, lameli oddzielającej i filtra elektrostatycznego. Urządzenie dostarczane jest w postaci kompaktowej jednostki z wentylatorem przeznaczonej do natychmiastowego podłączenia. Silnik jest sterowany elektronicznie z płynną regulacją obrotów dla wydajności zasysania do 1400 m³/h. Wszystkie filtry, w tym blok elektrostatyczny, można czyścić i nie ma konieczności stosowania jakichkolwiek instalacji jednorazowego użytku.

Właściwe zastosowanie
We wszystkich obrabiarkach, w których stosowane jest chłodzenie obrabianego przedmiotu olejem. W centrach obróbczych CNC jako odciąg lokalny, w szlifierkach chłodzonych olejem, w zestawach kilku obrabiarek jako odciąg centralny.