Katalog

G&G Bag HOUSE-A

G&G Bag HOUSE-A

Filtry wężowe G&G Bag HOUSE-A z wlotem do zsypu przeznaczone są do najbardziej wymagających przemysłowych systemów odpylania. Spawana obudowa, spawany ostrosłupowy zsyp. Filtry używane są do odpylania dużych źródeł spalania, odpylania w cementowniach i zakładach wapienniczych dla stężeń wlotowych pyłu do 500 g/m3.

Katalog filtrów wężowych G&G Bag HOUSE-A można znaleźć TUTAJ lub klikając w poniższy przycisk.

Katalog G&G Bag HOUSE-A

Opis urządzenia filtracyjnego

G&G Bag HOUSE-A to filtry o hermetycznej, stalowej konstrukcji z okrągłymi, tekstylnymi wężami. Filtry wężowe przeznaczone są do oddzielania zanieczyszczeń stałych zawartych w powietrzu. W połączeniu z powietrzem nie wytwarzają mieszaniny wybuchowej. Filtry wężowe składają się z 2 części: obudowy filtracyjnej i komory czystego gazu, w której znajdują się pokrywy służące do wymiany medium filtracyjnego.

Obudowa i komora oddzielone są płytami sitowymi z otworami do mocowania węży filtrujących przymocowanymi za pomocą elastycznych płytek z umieszczonymi wewnątrz koszami podtrzymującymi z zintegrowaną zwężką Venturiego.

W przypadku jednostek filtrujących typu A napływający zapylony gaz jest kierowany bezpośrednio do ostrosłupowego zsypu.

Separacja pyłu jest procesem dwufazowym. W pierwszej fazie następuje separacja dużych i ciężkich cząstek poprzez zmianę kierunku przepływu powietrza w zsypie. W drugiej fazie reszta cząstek zostaje oddzielona na powierzchni węży filtrujących.

Czyszczenie (regeneracja) medium filtrującego odbywa się za pomocą krótkich impulsów sprężonego powietrza i – w zależności od wyniku pomiaru spadku ciśnienia – w stałych odstępach czasu, lub przez połączenie tych wariantów.

Warunki pracy

Maksymalna temperatura robocza powietrza dla filtrów G&G Bag HOUSE-A wynosi 150°C. Obudowa filtra została zaprojektowana dla podciśnienia 5 kPa. Wężowe jednostki filtrujące można umieszczać zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym, a instalacja elektryczna posiada stopień ochrony IP 54.