Katalog

G&G Flat HOUSE-C

G&G Flat HOUSE-C

Filtry używane są do odpylania gazowych i indukcyjnych pieców do topienia, zagospodarowania piasku i innych specyficznych zakładów z wlotowym stężeniem pyłu do 100 g/m3.

Płaskie węże filtracyjne umieszczone pionowo pozwalają zwiększyć powierzchnię filtracyjną jednostki dzięki mniejszym szczelinom pomiędzy elementami filtrującymi. Cechą specyficzną tych filtrów jest zastosowanie komory rozdzielającej napływające powietrze. Komora rozdzielająca zapewnia podział przefiltrowanego strumienia powietrza od spodu i z boku węży filtrujących. Automatyczna regeneracja sprężonym powietrzem ma większą wydajność w przypadku węży ułożonych pionowo niż w przypadku węży ułożonych poziomo.

Filtry G&G Flat HOUSE-C mają doskonały stosunek ceny do wydajności.

Katalog filtrów wężowych G&G Flat HOUSE-C można znaleźć TUTAJ lub klikając w poniższy przycisk.

Katalog G&G Flat HOUSE-C

Opis urządzenia filtracyjnego

G&G Flat HOUSE-C to filtry o hermetycznej, stalowej konstrukcji z płaskimi wężami tekstylnymi. Filtry wężowe przeznaczone są do separacji stałych substancji zanieczyszczających zawartych w powietrzu. W połączeniu z powietrzem nie tworzą mieszaniny wybuchowej. Filtry wężowe składają się z 3 części: komory rozdzielającej, obudowy filtracyjnej i komory czystego gazu, w której znajdują się pokrywy służące do wymiany medium filtracyjnego.

Obudowa i komora są oddzielone płytami sitowymi z otworami do mocowania węży filtrujących przymocowanymi na bagnety.

W urządzeniach filtrujących typu C napływający zapylony gaz kierowany jest do komory rozdzielającej. Komora rozdzielająca rozprowadza napływające powietrze częściowo do zsypu, a częściowo między węże filtrujące z boku.

Separacja pyłu jest procesem dwufazowym. W pierwszej fazie następuje oddzielenie dużych i ciężkich cząstek poprzez zmianę kierunku przepływu powietrza w komorze rozdzielającej. W drugiej fazie reszta cząstek zostaje oddzielona na powierzchni węży filtrujących.

Czyszczenie (regeneracja) medium filtrującego odbywa się za pomocą krótkich impulsów sprężonego powietrza i – w zależności od wyniku pomiaru spadku ciśnienia – w stałych odstępach czasu, lub przez połączenie tych wariantów.

Zaletą płaskich węży filtrujących jest możliwość bardziej efektywnego rozmieszczenia medium filtrującego w przekroju komory filtrującej, a tym samym możliwość większego obciążenia filtra powietrzem.

Warunki pracy

Maksymalna temperatura robocza powietrza dla filtrów G&G Flat HOUSE-C wynosi 150°C. Obudowa filtra została zaprojektowana dla podciśnienia 5 kPa. Wężowe jednostki filtrujące można umieszczać zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym, a instalacja elektryczna posiada stopień ochrony IP 54.