Katalog

G&G Ceramic JET-B

G&G Ceramic JET-B

Jednostki filtracyjne przeznaczone do odpylania gorących produktów spalania zawierających iskry i gorące cząstki. Są to jednostki filtracyjne wyposażone w odporne na wysoką temperaturę ceramiczne wkłady filtracyjne o temperaturze topnienia 1200°C. Filtry wyposażone są w automatyczny system regeneracji za pomocą sprężonego powietrza. Jednostki filtracyjne osiągają wysoką skuteczność filtracji – powyżej 99%. Maksymalna temperatura robocza w przypadku filtracji spalin wynosi 900°C.

Zakres zastosowań:

Odpylanie kotłów na biomasę, odpylanie kotłów węglowych, odpylanie spalin z pieców, pieców szklarskich i innych specjalnych zastosowań.

Katalog filtrów ceramicznych G&G Ceramic JET-B wraz z linkami do pobrania kart technicznych, rysunków DWG oraz modeli STEP można znaleźć TUTAJ lub klikając w poniższy przycisk.

Katalog G&G Ceramic JET-B

Filtry spalinowe

Filtry spalinowe G&G Ceramic JET przeznaczone są do odpylania spalin powstających w procesie spalania paliw stałych w instalacjach spalania. Dzięki swojej konstrukcji jednostki filtracyjne wykorzystywane są do odpylania kotłów do spalania biomasy. Podstawową charakterystyką urządzeń filtracyjnych jest odporność na gorące cząstki i resztki niespalonego paliwa, które występują w spalinach podczas spalania biomasy. Spaliny doprowadzane do jednostki filtracyjnej za pomocą wewnętrznej przegrody oddzielającej są kierowane do dolnej części urządzenia filtracyjnego tak, aby doszło do równomiernego nagrzania obudowy jednostki filtracyjnej. Spaliny przechodzą przez medium filtracyjne w kierunku w górę do czystej komory filtru, a następnie przez otwór wlotowy do wentylatora spalinowego.

Umieszczenie wentylatora spalinowego

Wentylator spalinowy jest zawsze umieszczony za filtrem spalinowym na trasie przefiltrowanego gazu. Sterowanie wentylatora przebiega w zależności od podciśnienia w przewodzie spalinowym przed podłączeniem do kotła. Następnie wentylator spalinowy, z pomocą falownika, utrzymuje stałe warunki podciśnienia, aby nie wpływać na funkcjonowanie kotła. Filtr spalinowy jest zawsze wyposażony w by-pass spalin, aby podczas przeglądów i kontroli serwisowych można było wyłączyć urządzenie filtracyjne i przeprowadzać kontrole lub naprawy bez konieczności wygaszania kotła.

Ceramiczne medium filtracyjne

Elementami filtracyjnymi są ceramiczne pręty żaroodporne, które mają wysoką odporność termiczną do 1200°C. Elementy filtracyjne ustawione są wewnątrz obudowy filtracyjnej pionowo, z wylotem przefiltrowanych spalin w górnej części filtra. Separowanie popiołu odbywa się na zewnętrznej powierzchni prętów ceramicznych. Regeneracja prętów filtracyjnych odbywa się poprzez cykliczne przepłukiwanie impulsami sprężonego powietrza w trakcie pracy jednostki filtracyjnej. Wychwytywanie popiołu przebiega w standardowej wersji do zintegrowanych zasobników na popiół, które obsługa kotła regularnie opróżnia. W przypadku kotłów pracujących w sposób ciągły jednostki filtracyjne posiadają system automatycznego wynoszenia popiołu. W przypadku niższych wysokości zabudowy wynoszenie produktów odpylania jest rozwiązywane za pomocą ruchomego dna filtra i następnie przenośnika ślimakowego do zbiornika na popiół. Urządzenie filtracyjne jest izolowane cieplnie na całym płaszczu i posiada elektryczny kabel grzewczy do temperowania obudowy filtra i zapobiegania kondensacji spalin podczas rozruchu lub wygaszania kotła z niską temperaturą spalin. Urządzenia filtracyjne nie muszą posiadać ostrosłupowego zsypu do odprowadzania produktów odpylania z powodu niższych wymiarów zabudowy, aby można je było zainstalować bezpośrednio w pomieszczeniu kotłowni.