Katalog

G&G – Jet VAC 75

G&G – Jet VAC 75

Urządzenie filtrujące jest przeznaczone do centralnego odsysania trocin, pyłu tekstylnego i celulozy. W zależności od rodzaju odsysanego pyłu model G&G – Jet VAC 75 jest zaprojektowany do wydajności od 9000 m3/h do 13500 m3/h. Filtr wyposażony jest w podwójną regenerację poprzez wibro-uderzenie i sprężone powietrze

Wybierz wariant:

Opis

Urządzenie filtracyjne G&G JET VAC (filtr podciśnieniowy do trocin i celulozy z regeneracją sprężonym powietrzem) jest przeznaczone do centralnego odciągu trocin, pyłu tekstylnego i celulozy. Urządzenie filtracyjne G&G JET VAC cechuje konstrukcja podciśnieniowa. To znaczy, że wentylator jest umieszczony za jednostką filtracyjną na trasie przefiltrowanego powietrza. Jest użyty wentylator o wysokiej wydajności. Bywa wyposażony w sterowanie obrotami z pomocą falownika w zależności od aktywnie używanej technologii. W standardowej wersji filtra są użyte tekstylne węże antystatyczne o średnicy 200 mm. Węże filtracyjne są nasunięte na druciane kosze. Urządzenie filtracyjne jest przeznaczone do filtracji wybuchowych pyłów. Posiada przeciwwybuchowe membrany odprężające do uwolnienia ciśnienia wybuchu poza przestrzeń urządzenia filtracyjnego. Urządzenie filtracyjne posiada system regeneracji medium filtracyjnego przy użyciu impulsów sprężonego powietrza i jednocześnie wstrząsania wibracyjnego. Filtr jest standardowo dostarczany w wersji z podajnikiem komorowym do wynoszenia odfiltrowanego pyłu. Urządzenie filtracyjne można umieścić na nośnej konstrukcji stalowej.

Wynoszenie odpadu z filtra

Odpad jest odprowadzany z urządzenia filtracyjnego za pomocą przenośnika łańcuchowego – redlera. Ten sposób usuwania odpadu wyklucza tworzenie sklepienia wewnątrz wysypu urządzenia filtracyjnego.

Żywotność medium filtracyjnego

Gwarantowana przez nas żywotność węży filtracyjnych wynosi minimalnie 2 do 3 lat eksploatacji. W trakcie eksploatacji jednostki filtracyjnej nie jest konieczne żadne ręczne czyszczenie medium filtracyjnego. Gwarantujemy długą żywotność medium filtracyjnego i niskie koszty jego wymiany. Medium filtracyjne tworzy wysoce odporny mechanicznie nietkany materiał tekstylny w wersji antystatycznej o gramaturze 500 g/m2. Węże filtracyjne o średnicy 200 mm są ułożone pionowo w jednostce filtracyjnej za pomocą drucianych koszy. Regeneracja filtra jest umieszczona na czystej stronie filtra w górnej części jednostki filtracyjnej.

Zastosowania urządzenia filtracyjnego

Urządzenie filtracyjne G&G JET VAC jest stosowane w najbardziej wymagających aplikacjach odciągu trocin w zakładach, gdzie stosuje się system pracy ciągłej z minimalną liczbą przerw. W urządzeniach filtracyjnych bywa użyte sterowanie wydajnością odciągu w zależności od wykorzystania maszyn. Urządzenie filtracyjne jest regenerowane impulsami sprężonego powietrza podcz+s pracy i podczas zatrzymywania po wyłączeniu filtra. Filtr jest przeznaczony do zastosowań, w których potrzebna jest wysoka wydajność urządzenia filtracyjnego i stabilny spadek ciśnienia na filtrze.

Warunki pracy filtra G&G – JET VAC

Urządzenie filtracyjne jest przeznaczone do filtrowania powietrza o temperaturze od -30°C do +80°C w wersji bez izolacji cieplnej. Filtr jest standardowo przeznaczony do pyłu wybuchowego. Wydajność odciągu jest zależna od współczynnika obciążenia powierzchni filtracyjnej dla danego rodzaju odciąganego pyłu: Drobny pył drzewny ze szlifowania, trociny z obróbki płyt wiórowych, trociny z obróbki masywu.
 • numerzamówienia / order number Jet VAC 75
 • powierzchnia filtracyjna / filter area 75 m2
 • przepływ powietrza / air flow 9 000 m3/h - 13 500 m3/h
 • typ medium filtracyjnego / type of filter media wąż filtracyjny D200 / filter hose D200
 • powierzchnia elementu / single element area 1,56 m2
 • typ regeneracji / type of regeneration podwójna regeneracja: System JET + Wstrząsanie wibracyjne
 • zużycie sprężonego powietrza / compressed air consumption 5 Nm3 (6 bar)
 • liczba węży filtracyjnych / number of filter hoses 48 szt. / 48 pcs.
 • materiał węży filtracyjnych / material of filter hoses antystatyczny / antistatic
 • usuwanie odpadu / disposal of waste przenośnik łańcuchowy
 • wersja dla EX / design for EX na pył wybuchowy / for explosive dust
 • kołnierz przyłączeniowy / inlet flange 650x500 (mm)
 • kołnierz wylotowy / output flange 500x500 (mm)
 • szerokość - długość - wysokość / width - length - height 2232 / 2330 / 5936 (mm)
 • masa filtra / filter weight 890 kg