Katalog

G&G Local JET 3-3-15-H

G&G Local JET 3-3-15-H

Urządzenie filtracyjne G&G Local JET 3-3-15-H o wydajności 950 m3/h. Filtr przeznaczony jest do lokalnego odpylania ścieżek transportu materiałów, takich jak redlery, przenośniki ślimakowe i przenośniki taśmowe. Pył zebrany przez urządzenie filtrujące spada z filtra bezpośrednio do przestrzeni przenośnika ssącego.

Wybierz wariant:

Opis filtra G&G Local JET

Urządzenie filtracyjne G&G Local JET jest urządzeniem filtracyjnym wyposażonym w automatyczną regenerację medium filtracyjnego z nietkanej włókniny z pomocą przeciwprądu sprężonego powietrza. Na podstawie doświadczenia wynikającego z poszczególnych aplikacji z wykorzystaniem lokalnych jednostek filtracyjnych trwałość medium filtracyjnego wynosi ponad 10 000 godzin pracy, bez konieczności jakiegokolwiek ręcznego czyszczenia. Medium filtracyjne to płaskie, gładkie rękawy z nietkanej włókniny o gramaturze 550 g/m2. Medium filtracyjne nie ma fałd, w których osadzałby się pył i jest bardzo odporne na rozdarcie lub przetarcie. Zawartość cząstek pyłu w powietrzu wyjściowym jest w granicach 1-3 mg/m3. Wentylator odciągu może być wyposażony na wydechu w okrągły tłumik hałasu, aby zmniejszyć obciążenie hałasem z urządzenia filtracyjnego. Odfiltrowany materiał jest kierowany z powrotem do trasy materiału.

Warunki pracy filtra G&G Local JET

Urządzenie filtracyjne jest przeznaczone do filtrowania powietrza o temperaturze od -30°C do +80°C w wersji bez izolacji cieplnej i do 150°C w wersji z izolacją cieplną. Filtr w standardowej wersji jest przeznaczony do pyłu wybuchowego, jest wyposażony w odporną na ciśnienie obudowę i antystatyczne medium filtracyjne. Filtr nie jest wyposażony w membranę odciążającą. Wydajność odciągu jest dana współczynnikiem obciążenia powierzchni filtracyjnej dla danego rodzaju odciąganego pyłu.

Zastosowanie

Urządzenie filtracyjne typu G&G Local JET jest przeznaczone do lokalnego odpylania tras transportowych materiału, takich jak redlery, przenośniki ślimakowe i taśmowe. Wychwytywany w urządzeniu filtracyjnym pył pada z filtra wprost do przestrzeni odpylanego przenośnika. Filtr G&G Local JET utrzymuje przestrzeń przenośników pod niskim podciśnieniem, w wyniku czego zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu do otoczenia. Odfiltrowany pył z filtra wpada z powrotem do trasy transportu materiału. Urządzenie filtracyjne G&G Local JET nie posiada wysypu odfiltrowanego materiału. Materiał wychwytywany przez urządzenie filtracyjne zawsze powraca do przestrzeni, z której został odessany. Urządzenia filtracyjne G&G Local JET są zestawione w modułowych szeregach, które umożliwiają dostawę urządzeń filtracyjnych z wydajnością odciągu od 600 m3/h do 9 000 m3/h. Wydajność urządzenia filtracyjnego ustala projektant według aplikacji, w której urządzenie filtracyjne ma być użyte. Rozmiary urządzeń filtrujących różnią się w zależności od szerokości odpylanych przenośników, mocy i współbieżności transportu materiału lub w zależności od mocy i prędkości przenośników taśmowych. Wydajność odciągu filtra zapewnia promieniowy wentylator odciągu umieszczony na czystej stronie filtra.  
 • numer zamówienia / order number Local JET 3-3-15-H
 • wersja filtra / filter design poziomy / horizontal
 • typ medium filtracyjnego / type of filter media powierzchnia węża filtracyjnego / flat filter hose
 • powierzchnia filtracyjna / filter area 4,8 m2
 • powierzchnia elementu / single element area 0,53 m 2
 • liczba węży filtracyjnych / number of filter hoses 9 szt./ 9 pcs.
 • długość węży filtracyjnych / length of filter hoses 1500 mm
 • typ regeneracji / type of regeneration JET system
 • zużycie sprężonego powietrza / compressed air consumption 2 Nm3 (4 bar)
 • odporność temperaturowa / temperature resistance 150°C
 • zasobnik na odpady / waste bin z powrotem do przenośnika / back to the conveyor
 • wersja dla EX / design for EX do pyłu wybuchowego / for explosive dust
 • wydajność odciągu / suction power 950 m3/h
 • ciśnienie wentylatora / fan pressure 1650 Pa
 • pobór mocy wentylatora / motor power 0,75 kW
 • masa filtra / filter weight 168 kg
 • materiał obudowy filtra / material 11 375 + Zn