Katalog

G&G Patro JET 2-3-2-18

G&G Patro JET 2-3-2-18

Filtr kasetowy G&G Patro JET to urządzenie filtrujące przeznaczone do odsysania cząstek pyłu z procesu spawania i szlifowania. W zależności od rodzaju odsysanego pyłu model G&G Patro JET jest zaprojektowany do wydajności od 13000 m3/h do 15600 m3/h. Oferujemy wariant filtra pyłu wybuchowego zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem.

Wybierz wariant:

Opis filtra kasetowego

Chodzi o suche kasetowe urządzenie filtracyjne do filtracji pyłów, wyposażone w automatyczną regenerację medium filtracyjnego z pomocą sprężonego powietrza. Regeneracja medium filtracyjnego przebiega cyklicznie w nastawionych interwałach czasowych, z możliwością sterowania według aktualnego spadku ciśnienia na filtrze. Wydajność odciągu zależy od użytego wentylatora, według typu materiału i wymaganego obciążenia powierzchni filtracyjnej. Obciążenie powierzchni filtra typu G&G Patro JET jest ustawione na minimum 1,0 m3/m2 /min. Wentylator nie jest częścią jednostki filtracyjnej. Urządzenia filtracyjne produkujemy w wersji do umieszczenia na zewnątrz bez konieczności zadaszenia. Urządzenia filtracyjne osiągają wysoką skuteczność filtracji – około 99,9%, dlatego przefiltrowane powietrze może wracać z powrotem do pomieszczenia hali produkcyjnej. Stosunek powrotu powietrza do hali i odprowadzanego do otoczenia na zewnątrz jest określany przez projektanta technologii na podstawie charakterystyki odciąganego materiału i warunków wentylacyjnych obiektu produkcyjnego.

Warianty jednostki filtracyjnej

Kasetowe jednostki filtracyjne można zamawiać samodzielnie w wersji bez wentylatora, w wersji z zintegrowanym wentylatorem oraz w wersji z osłoną akustyczną zintegrowanego wentylatora.

Przeznaczenie filtra kasetowego

Urządzenie filtracyjne jest przeznaczone do separowania pyłu z odciąganego powietrza. Układ filtracyjny zawsze składa się z konkretnej jednostki filtracyjnej i odpowiedniego wentylatora odciągu. Filtr kasetowy G&G Patro JET jest przeznaczony do filtrowania powietrza z procesu spawania, szlifowania, lakierowania i innych procesów produkcyjnych, przeważnie w przemyśle samochodowym. Kasetowe jednostki filtracyjne G&G Patro JET to jednostki filtracyjne do układów centralnego odciągu pyłu. W spawalniach przed jednostkę filtracyjną trzeba zainstalować układ dozowania sorbentu dla ograniczenia lepienia tłustych dymów ze spawania. Urządzenie filtracyjne posiada wkłady filtracyjne z materiału TI206, który posiada warstwę nanowłókna tłumiącego ogień. Urządzenia filtracyjnego można używać do odciągu pyłu wybuchowego. W takim przypadku urządzenie filtracyjne posiada membranę odciążającą, odprowadzającą falę ciśnieniową wybuchu na zewnątrz, lub w urządzenie do bezpłomieniowego uwolnienia fali ciśnieniowej do hali. Urządzenie filtracyjne ma kompaktowe wymiary i wysoką wydajność filtracji.

Warunki pracy filtra G&G - Patro JET

Urządzenie filtracyjne jest przeznaczone do filtrowania powietrza o temperaturze od -30°C do +80°C. Filtr w wersji podstawowej nie jest przeznaczony do pyłu wybuchowego (można rozszerzyć). Żywotność wkładów filtracyjnych jest w zakresie od 2000 do 5000 godzin pracy. Wymiana medium filtracyjnego doświadczonemu technikowi serwisowemu zajmie maksymalnie 1 godzinę pracy.
 • numer zamówieniowy / order number G&G Patro JET 2-3-2-18
 • powierzchnia filtracyjna / filter area 216 m2
 • przepływ powietrza / air flow min. 13000 m3 /h, max 15600 m3/h
 • typ medium filtracyjnego / type of filter media wkłady filtracyjne / cartridge filter
 • powierzchnia elementu / single element area 18 m2
 • typ regeneracji / type of regeneration JET system
 • zużycie sprężonego powietrza / compressed air consumption 12 Nm3 (6 bar)
 • liczba wkładów filtracyjnych / number of filter cartridges 12 szt / 12 pcs.
 • materiał wkładów filtracyjnych / filter cartridge material TI206 nanowłókno tłumiące zapłon
 • odporność termiczna / temperature resistance 150°C
 • pojemnik na odpad / waste bin 53 litry / 53 liters
 • wersja do pyłu EX / design for EX wybuchowego na życzenie / ATEX on demand
 • kołnierz przyłączeniowy / inlet flange 720 x 295 (mm)
 • kołnierz wyjściowy / output flange 810 x 420 (mm)
 • długość - szerokość - wysokość / length - width - height 2336 / 1104 / 3147 (mm)
 • masa filtra / filter weight 709 kg