Katalog

AFGG-35_04

AFGG-35_04

Wentylator odciągowy AFGG-35_04; 2000 m3/h; 3599 Pa; 4,0 kW

Projektowanie powietrza i transportu. Jest to promieniowy wentylator średniociśnieniowy z wygiętymi do tyłu łopatkami. Wirnik wentylatora napędzany jest bezpośrednio przez zamontowanie wirnika na sworzniu wału silnika elektrycznego. Spiralna obudowa wentylatora jest spawana, wyposażona w otwór kontrolny umożliwiający wyważenie statyczne i dynamiczne. Wentylator jest przymocowany do stałej ramy za pomocą kompensatorów drgań. Połączenie rur wydechowych i wydechowych rozwiązuje się za pomocą elastycznych połączeń.

Wybierz wariant:

Projekt wyciągu czystego powietrza

Wentylator o normalnej konstrukcji jest przeznaczony do transportu czystego powietrza lub powietrza z mieszaniną drobnego pyłu do maksymalnie 20 mg / m3. Najczęstszym zastosowaniem wentylatora jest instalacja za urządzeniem filtrującym. Wentylator o normalnej konstrukcji nie jest przeznaczony do wyciągania powietrza wybuchowego, powietrza o charakterze korozyjnym i powietrza z domieszką włóknistych frakcji pyłu, które mogłyby spowodować przywieranie do wirnika wentylatora i jego nierównowagę.

Projekt transportu

Wentylator transportowy jest przeznaczony do transportu powietrza z domieszką cząstek stałych o maksymalnej wielkości 30 mm. Najczęstszym zastosowaniem wentylatora jest instalacja na rurze wydechowej przed urządzeniem filtrującym lub separatorem cyklonowym. Wentylator transportowy jest wyposażony w ochronę przed iskrami i jest przeznaczony do usuwania pyłu wybuchowego dla strefy 22, powietrza z domieszką włóknistych części pyłu, pasków papieru, trocin, pyłu chemlonowego itp.
  • numer zamówienia / order number AFGG-35_04
  • model wentylatora / model of fan VM 500R/2-I
  • prędkość wirnika / RPM 2945 ot/min
  • przepływ powietrza / air flow 2 000 m3/h
  • spadek ciśnienia / pressure loss 3 599 Pa
  • pobór mocy silnika elektrycznego/ electric power 4,0 kW
  • masa wentylatora / weight of the fan 92 kg
  • materiał / material design standard 11375
  • ochrona powierzchni / surface protection lakierowane / lacquered