Nasze produkty

Co oferujemy

Wysokiej jakości produkty systemów odpylania, odciągu i filtracji powietrza do stosowania w zakładach przemysłowych.

01

Urządzenia filtrujące

02

Filtruj ramki multimedialne

03

Małe kompaktowe filtry

04

Odsysanie pyłu papierowego

05

Separatory cyklonowe CYGG

06

Separatory mgławicowe

07

Silosy i zasobniki

08

Podajniki komorowe

09

Inteligentne przepustnice autonomiczne

10

Rury spawane

11

Wentylatory odciągowe i transportowe

12

Stacje dozowania sorbentu

13

Stoły odciągowe

14

Rekuperatory spalin

15

Separatory iskier

16

Ceramiczne pręty filtracyjne

Mamy tego dużo więcej! Zobacz nasz katalog