Podajniki komorowe

Vyrábíme rotační podavače pro kontinuální vynášení odprašků z filtračních zařízení, cyklonových odlučovačů a kontinuální vynášení pilin ze sil a zásobníků.

Rotační podavač
01

Podajniki komorowe RPGG


Nasze podajniki komorowe są najczęściej wykorzystywane do wynoszenia odfiltrowanego materiału z urządzeń filtracyjnych. Podajnik komorowy zapewnia ciągłe lub cykliczne odprowadzanie pyłu podczas pracy filtra. Listwy uszczelniające zapewniają oddzielenie nadciśnienia lub podciśnienia od otoczenia. Następnym częstym zastosowaniem podajnika komorowego jest wynoszenie pyłu lub trocin z separatora cyklonowego. W przypadku separatora cyklonowego konieczne jest ciągłe odprowadzanie materiału tak, aby nie doszło do przepełnienia separatora separowanym materiałem. Nasze podajniki komorowe wykorzystujemy do wynoszenia materiału z silosów i urządzeń filtracyjnych.
rotační podavač
02

Ostrza podajnika obrotowego


Zawsze wybieramy noże podajnika obrotowego do konkretnego przypadku użycia. Konstrukcja ostrzy różni się stosunkiem części stałej i elastycznej, liczbą ostrzy i materiałem ostrzy. Gdy wymagany jest podajnik obrotowy, uzasadnione jest precyzyjne określenie transportowanego materiału - jego granulometrii i właściwości.
03

Materiały


Podajniki komorowe produkujemy z materiału 11375 w wersji lakierowanej do standardowych zastosowań. Do zastosowań w przemyśle spożywczym podajniki komorowe produkujemy z materiału 1.4301.

Przykład naszych urządzeń w praktyce

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Więcej o nas

G&G filtration
filtracja dla całego świata

G&G Výroba

Mamy tego dużo więcej! Zobacz nasz katalog