Rekuperatory spalin

Zajmujemy się produkcją przemysłowych gazów odlotowych rekuperatory w projektowaniu spalin - powietrze. Rekuperacja gazów spalinowych jest wykorzystywana w zastosowaniach do ekstrakcji gorących gazów.

Rekuperatory spalin
01

Rekuperatory spalin


Wykonujemy rekuperatory przemysłowe w wykonaniu spaliny - powietrze. Rekuperacja spalin jest wykorzystywana w zastosowaniach do ekstrakcji gorących gazów, gdzie rekuperator spalin służy przede wszystkim do obniżenia temperatury wydobywanego gazu oraz zapewnienia możliwości ich filtracji za pomocą tekstylnego urządzenia filtrującego. Ciepło pobrane ze spalin można następnie wykorzystać głównie do klimatyzacyjnego ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych lub magazynowych.
Rekuperatory spalin
02

Stosowanie rekuperacji spalin


Zalecamy stosowanie rekuperacji spalin dla wszystkich źródeł ciepła, których spaliny mają temperaturę wyższą niż ok.200 °C. Dzięki rekuperacji możliwe jest odprowadzenie nadmiaru energii spalin ze źródła do temperatury wylotowej ok. + 120 °C, dzięki czemu schłodzone spaliny nie skraplają się. Uzyskana energia cieplna może być wykorzystana do wstępnego podgrzania powietrza do spalania lub do klimatyzacyjnego ogrzewania budynku.
Najczęstszymi źródłami odzysku ciepła są:
- Zastosowanie ekstrakcji w piecach gazowych do topienia
- Zastosowania ekstrakcyjne w piecach obrotowych
- Rekuperacja spalin z pieców szklarskich
- Rekuperacja spalin z komór spalania LZO
- Rekuperacja spalin z linii lakierniczych

Przykład naszych urządzeń w praktyce

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Więcej o nas

G&G filtration
filtracja dla całego świata

G&G Výroba

Mamy tego dużo więcej! Zobacz nasz katalog