Separatory iskier

Są to mechaniczne separatory iskier, przeznaczone do montażu w pionowym przewodzie ssawnym przed urządzeniem filtrującym lub w przewodzie ssawnym za technologią wytwarzającą iskry lub gorące cząstki.

Separatory iskier
01

Separatory iskier


Separatory iskier wyposażone są w pasywny wirnik na wlocie, który obraca przepływające powietrze i odsysany pył. Wirujące iskry są odwirowywane w części sedymentacyjnej separatora i wyprowadzane z pomocniczej rury zbiorczej do zbiornika separatora. Powietrze wylotowe pozbawione iskier przepływa przez kołnierz wylotowy do urządzenia filtrującego. Separatory iskier służą zarówno do oddzielania iskier, jak i jako separatory grubszych cząstek z odciąganego powietrza. Funkcja separatora zmniejsza ryzyko spalenia układu filtrującego i przyczynia się do wydłużenia żywotności medium filtrującego podłączonego urządzenia filtrującego. W przypadku wysokiego ryzyka zapłonu na systemie filtracyjnym zwykle instalowane są łapacze iskier w połączeniu z automatycznym systemem gaszenia. Aby separatory działały prawidłowo, konieczne jest, aby naczynie zbiorcze było szczelnie osadzone i aby żadne powietrze nie było zasysane. Separatory iskier ze względu na swój ciężar należy montować na osobnej konstrukcji stalowej lub wsporniku.

Przykład naszych urządzeń w praktyce

G&G Partneři

Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste…

Izolacja termiczna rur

Jednocześnie izolacja termiczna rurociągu zapobiega wychłodzeniu się gazu wewnątrz tras rurociągu oraz przyczynia się do ograniczenia lub wyeliminowania możliwości kondensacji…

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Więcej o nas

G&G filtration
filtracja dla całego świata

G&G Výroba

Mamy tego dużo więcej! Zobacz nasz katalog