Ekstrakcja wysokociśnieniowa ze szlifierek

Zwymiarowaliśmy wydajność centralnej wysokociśnieniowej jednostki filtrującej przy jednoczesnej pracy trzech pracowników przy jednoczesnym mieleniu.

Zamontowaliśmy jeszcze dwa punkty przyłączeniowe do podłączenia węża czyszczącego, których jednak nie rozważamy równolegle z punktami ssania. Po zakończeniu prac szlifierskich kabina zostanie wyczyszczona.

Odkurzacz znajduje się na zewnątrz w odległości około 20 metrów od kabiny. Konstrukcja wysokociśnieniowego zespołu filtrującego jest zgodna z konstrukcją odpowiadającą wybuchowemu pyłowi. Urządzenie filtrujące wyposażone jest w odporną na ciśnienie obudowę, antystatyczne medium filtracyjne, membranę uwalniającą z systemem bezpłomieniowym. W jednostce zewnętrznej stosujemy system bezpłomieniowy tylko dlatego, że jednostka znajduje się blisko jezdni z ruchem pieszych. W przewodzie ssawnym zamontowany jest zawór zwrotny z klapą B. Rura ssąca wykonana jest z grubościennej konstrukcji odpornej na ciśnienie, poszczególne części rury są połączone elektrycznie.

Węże do podłączenia młynków wykonane są z materiału antystatycznego.

Połączenie z poszczególnymi rozdrabniaczami rozwiązują automatycznie sterowane przepustnice, które reagują na pobór sprężonego powietrza przez szlifierkę. Po uruchomieniu młynka klapa otwiera się automatycznie i następuje zasysanie. System przeznaczony jest do stosowania szlifierek wibracyjnych, które przystosowane są do zasysania do narzędzia szlifierskiego przez otwory w papierze ściernym.

Do realizacji wykorzystaliśmy produkowane przez nas jednostki filtrujące Vacuum JET w konstrukcji wzmocnionej na podciśnienie – 70 kPa. Źródłem podciśnienia jest turbina wysokopróżniowa sterowana przetwornicą częstotliwości w zależności od utrzymania wymaganego ciśnienia w przewodzie ssącym.

Opis filtra Vacuum JET

Jest to suche, tekstylne urządzenie do filtracji pyłu, wyposażone w automatyczną regenerację medium filtracyjnego za pomocą sprężonego powietrza. Regeneracja medium filtracyjnego odbywa się cyklicznie w ustalonych odstępach czasu z możliwością sterowania zgodnie z aktualną stratą ciśnienia. Produkujemy urządzenia filtrujące w wersji przeznaczonej do umieszczenia w środowisku zewnętrznym, bez konieczności zadaszenia. Urządzenie filtrujące osiąga wysoką skuteczność filtracji – 99,9%, dzięki czemu istnieje możliwość zwrotu przefiltrowanego powietrza do hali produkcyjnej.

Dalsze referencje

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.