Filtr spalinowy dla energetyki

Partner: Filtr spalinowy dla energetyki

Ważne referencje w branży energetyki z użyciem naszego urządzenia filtracyjnego z ceramicznym medium filtracyjnym.

Filtr G&G Ceramic JET posiada ceramiczne pręty filtracyjne o odporności termicznej 1200°C. Jest przeznaczony bezpośrednio do odpylania spalin z wysoką zawartością gorących cząstek niespalonego opału. Filtr stał się ważną częścią układu przetwarzania popiołu z kotłów do spalania biomasy.

Filtr spalinowy dla energetyki – podstawowy opis

Filtr G&G Ceramic JET to urządzenie filtracyjne przeznaczone do odpylania spalin powstających w procesie spalania paliw stałych w urządzeniach do spalania. Dzięki swojej konstrukcji jednostki filtracyjne są wykorzystywane do odpylania kotłów do spalania biomasy. Podstawową charakterystyką urządzenia filtracyjnego G&G Ceramic JET jest odporność na gorące cząstki i resztki niespalonego opału, które występują w spalinach podczas spalania biomasy.

Ceramiczne medium filtracyjne

Elementami filtracyjnymi są ceramiczne pręty żaroodporne, które mają wysoką odporność termiczną do 1200°C. Elementy filtracyjne są ustawione wewnątrz skrzyni filtracyjnej pionowo, z wylotem przefiltrowanych spalin w górnej części filtra. Do separowania popiołu dochodzi na zewnętrznej powierzchni prętów ceramicznych. Regeneracja prętów filtracyjnych odbywa się poprzez cykliczne przepłukiwanie impulsami sprężonego powietrza w trakcie pracy jednostki filtracyjnej.

Wychwytywanie popiołu przebiega w standardowej wersji do zintegrowanych zasobników na popiół, które obsługa kotła regularnie opróżnia. W przypadku kotłów pracujących ciągle jednostki filtracyjne posiadają system automatycznego wynoszenia popiołu. W przypadku niższych wysokości zabudowy wynoszenie produktów odpylania jest rozwiązywane z pomocą ruchomego dna filtra i przenośnika ślimakowego do zbiornika na popiół.

Urządzenie filtracyjne jest izolowane cieplnie na całym płaszczu i posiada elektryczny kabel grzewczy do temperowania skrzyni filtra i zapobiegania kondensacji spalin podczas rozruchu lub wygaszania kotła z niską temperaturą spalin. Urządzenia filtracyjne nie muszą posiadać ostrosłupowego leja wysypowego do odprowadzania produktów odpylania z powodu niższych wymiarów zabudowy, z możliwością instalacji bezpośrednio w pomieszczeniu kotłowni.

Umieszczenie wentylatora spalinowego

Wentylator spalinowy jest zawsze umieszczony za filtrem spalinowym do trasy przefiltrowanego gazu. Sterowanie wentylatora przebiega w zależności od podciśnienia w przewodzie spalinowym przed podłączeniem do kotła. Następnie wentylator spalinowy, z pomocą falownika, utrzymuje stałe warunki podciśnienia bez wpływu na funkcjonowanie kotła. Filtr spalinowy posiada by-pass spalin aby podczas rewizji i kontroli serwisowych można było wyłączyć urządzenie filtracyjne i przeprowadzać kontrole lub naprawy bez konieczności wygaszania kotła.

W naszym katalogu przygotowujemy sekcję filtrów spalinowych, patrz

Galeria fotografii z aplikacji urządzenia filtracyjnego

 

Dalsze referencje

Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Partner: Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste…

Izolacja termiczna rur

Partner: Izolacja termiczna rur

Jednocześnie izolacja termiczna rurociągu zapobiega wychłodzeniu się gazu wewnątrz tras rurociągu oraz przyczynia się do ograniczenia lub wyeliminowania możliwości kondensacji…

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.