Modernizacja zasysania silosu

Partner: Modernizacja zasysania silosu

Nasza realizacja kontraktu „Modernizacja zasysania silosu” podzielona jest na następujące obszary:

  • aspiracja górnych ciągów komunikacyjnych w silosie o przepustowości 12600 m3 / h
  • aspiracja dolnych tras transportowych w wymiarze 11 000 m3 / h
  • zasysanie podczyszczalni i oczyszczalni ziarna 6000 m3 / h

W ramach modernizacji zasysania silosu w całości zdemontowano wszystkie istniejące aspiracje (kanały powietrzne, wentylatory, separatory odśrodkowe itp.). Każdy obwód był wyposażony we własny filtr G&G Jet BAG ze zintegrowanym wentylatorem. Wszystkie filtry zostały zainstalowane na 8. piętrze maszynowni.

Regeneracja tkaniny filtracyjnej odbywa się automatycznie za pomocą przeciwprądowego sprężonego powietrza. Każdy filtr wyposażony jest w jednostkę sterującą oraz filtr różnicowy spadku ciśnienia na filtrze, który daje impuls do regeneracji po osiągnięciu zadanej straty ciśnienia. Wysypisko jest rozwiązywane za pomocą podajnika obrotowego i podłączane do istniejących ścieżek odpadów.

Realizacja obejmowała również szeroko zakrojony demontaż istniejących separatorów cyklonowych, które zostały umieszczone na konstrukcji stalowej od strony zewnętrznej silosu. Do demontażu używano wspinaczy przy pomocy dźwigu samochodowego. Wspinacze zdemontowali również część dachu budynku, w którym powstał otwór służący do usunięcia zdemontowanych części technologii i wprowadzenia do maszynowni nowych jednostek filtrujących i wentylatorów. Cały proces demontażu i montażu technologii był technicznie bardzo wymagający pod względem organizacji montażu, którą zapewniła nam partnerska firma V-Dusting.

Używane filtry typu G&G Jet BAG

Filtry G&G Jet BAG to tekstylne zespoły filtracyjne wyposażone w automatyczną regenerację medium filtracyjnego za pomocą przeciwprądowego sprężonego powietrza. Z doświadczenia z poszczególnych zastosowań wynika, że ​​żywotność materiału filtrującego sięga ponad 20 000 godzin pracy bez konieczności ręcznego czyszczenia. Medium filtracyjne to płaskie, gładkie rękawy wykonane z włókniny o gramaturze 550 g / m2. Medium filtracyjne nie zawiera fałd, w których osadzałby się pył. Jednocześnie jest bardzo odporny mechanicznie na rozrywanie czy ścieranie. Wartość resztkowego lotu cząstek pyłu waha się od 0,25 mg / m3 do 5 mg / m3 w zależności od odciąganego pyłu. Urządzenie filtrujące wyposażone jest w pojemnik na odpady o pojemności 50 litrów, wysypisko śmieci poprzez podajnik obrotowy do BIG-BAG-a lub w wykonaniu według konkretnego zapotrzebowania. Produkujemy również filtry G&G Jet BAG w konstrukcji do odsysania pyłów wybuchowych.

Dalsze referencje

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.