Odciąg pyłu w hutach żelaza

Partner: Odciąg pyłu w hutach żelaza

Jedną z najważniejszych referencji jest aplikacja naszych urządzeń filtracyjnych do odciągu pyłu w przemyśle stalowym. W ramach naszej dostawy instalujemy 4 baterie filtracyjne o całkowitej wydajności odciągu 450 000 m3/h.

Nasza dostawa obejmuje produkcję i realizację urządzeń filtracyjnych do odciągu pyłu typu G&G JET BAG. Te filtry posiadają automatyczną regenerację płaskich węży filtracyjnych z wykorzystaniem przeciwprądu sprężonego powietrza. Zastosowano także system regeneracji off-line, który umożliwia wysoce skuteczną regeneracją medium filtracyjnego w trakcie pracy odpylania. Urządzenia filtracyjne są podzielone na samodzielne komory filtracyjne z możliwością regeneracji OFF-LINE w trakcie pracy urządzenia filtracyjnego. Ten system regeneracji jest wysoce efektywny, przeważnie w połączeniu z filtracją pyłu w hutach żelaza, gdzie często chodzi o konieczność pracy ciągłej technologii filtracyjnej. Filtry posiadają ogrzewanie wysypu z urządzenia filtracyjnego i izolację cieplną.

Do wynoszenia odseparowanego pyłu wykorzystano przenośniki łańcuchowe naszej produkcji. Przenośniki łańcuchowe też posiadają system ogrzewania, aby zapobiec przymarzaniu pyłu podczas postoju technologii filtracyjnej w miesiącach zimowych.

Z punktu widzenia przepływu powietrza wewnątrz filtra i spadku ciśnienia systemu filtracyjnego koncepcja jednostki filtracyjnej jest dobrana tak, aby przepływające powietrze wchodziło w górnej części filtra, a wychodziło z dolnej części urządzenia filtracyjnego. Przepływ wewnątrz komór filtracyjnych jest od góry w dół, co wyraźnie pomaga w odprowadzaniu odseparowanego pyłu do wysypu. Ta koncepcja obniża spadek ciśnienia medium filtracyjnego.

Dla naszej firmy jest to bardzo ważna referencja odciągu pyłu, zarówno z punktu widzenia wielkości jednostek filtracyjnych, jak też specyficznego wykonania spełniającego najsurowsze wymagania całego projektu. Bardzo złożoną instalację dostarczyła nasza spółka partnerska Midoriing, s.r.o., która wykonuje kompleksową pracę, od koordynacji czynności w ograniczonej przestrzeni, poprzez prace na wysokości, aż po właściwą koordynację budowy.

Nasza firma zapewnia produkcję jednostek filtracyjnych firmie Gremi Klima, s.r.o., która jest głównym dostawcą systemu filtracyjnego.

Użyte urządzenie filtracyjne G&G JET BAG można znaleźć w naszym katalogu tutaj.

Dalsze referencje

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.