Odciąg pyłu w hutach żelaza

Partner: Odciąg pyłu w hutach żelaza

Jedną z najważniejszych referencji jest aplikacja naszych urządzeń filtracyjnych do odciągu pyłu w przemyśle stalowym. W ramach naszej dostawy instalujemy 4 baterie filtracyjne o całkowitej wydajności odciągu 450 000 m3/h.

Nasza dostawa obejmuje produkcję i realizację urządzeń filtracyjnych do odciągu pyłu typu G&G JET BAG. Te filtry posiadają automatyczną regenerację płaskich węży filtracyjnych z wykorzystaniem przeciwprądu sprężonego powietrza. Zastosowano także system regeneracji off-line, który umożliwia wysoce skuteczną regeneracją medium filtracyjnego w trakcie pracy odpylania. Urządzenia filtracyjne są podzielone na samodzielne komory filtracyjne z możliwością regeneracji OFF-LINE w trakcie pracy urządzenia filtracyjnego. Ten system regeneracji jest wysoce efektywny, przeważnie w połączeniu z filtracją pyłu w hutach żelaza, gdzie często chodzi o konieczność pracy ciągłej technologii filtracyjnej. Filtry posiadają ogrzewanie wysypu z urządzenia filtracyjnego i izolację cieplną.

Do wynoszenia odseparowanego pyłu wykorzystano przenośniki łańcuchowe naszej produkcji. Przenośniki łańcuchowe też posiadają system ogrzewania, aby zapobiec przymarzaniu pyłu podczas postoju technologii filtracyjnej w miesiącach zimowych.

Z punktu widzenia przepływu powietrza wewnątrz filtra i spadku ciśnienia systemu filtracyjnego koncepcja jednostki filtracyjnej jest dobrana tak, aby przepływające powietrze wchodziło w górnej części filtra, a wychodziło z dolnej części urządzenia filtracyjnego. Przepływ wewnątrz komór filtracyjnych jest od góry w dół, co wyraźnie pomaga w odprowadzaniu odseparowanego pyłu do wysypu. Ta koncepcja obniża spadek ciśnienia medium filtracyjnego.

Dla naszej firmy jest to bardzo ważna referencja odciągu pyłu, zarówno z punktu widzenia wielkości jednostek filtracyjnych, jak też specyficznego wykonania spełniającego najsurowsze wymagania całego projektu. Bardzo złożoną instalację dostarczyła nasza spółka partnerska Midoriing, s.r.o., która wykonuje kompleksową pracę, od koordynacji czynności w ograniczonej przestrzeni, poprzez prace na wysokości, aż po właściwą koordynację budowy.

Nasza firma zapewnia produkcję jednostek filtracyjnych firmie Gremi Klima, s.r.o., która jest głównym dostawcą systemu filtracyjnego.

Użyte urządzenie filtracyjne G&G JET BAG można znaleźć w naszym katalogu tutaj.

Dalsze referencje

Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Partner: Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste…

Izolacja termiczna rur

Partner: Izolacja termiczna rur

Jednocześnie izolacja termiczna rurociągu zapobiega wychłodzeniu się gazu wewnątrz tras rurociągu oraz przyczynia się do ograniczenia lub wyeliminowania możliwości kondensacji…

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.