Odciąg pyłu z produkcji pelletu

Partner: Odciąg pyłu z produkcji pelletu

Ważna referencja naszego filtra VAC do filtrowania powietrza w produkcji pelletu. Użyty filtr posiada system podwójnej regeneracji za pomocą wstrząsania wibracyjnego i przy użyciu sprężonego powietrza. Podwójna regeneracja oszczędza sprężone powietrze u użytkownika.

Nasza dostawa obejmuje produkcję i realizację urządzenia filtracyjnego do odciągu pyłu, trocin i materiału drzewnego z produkcji pellet. Urządzenie filtracyjne jest nadciśnieniowe, wyposażone w podwójną regenerację z wykorzystaniem wstrząsania wibracyjnego i przy użyciu sprężonego powietrza. Podwójna regeneracja oszczędza sprężone powietrze u użytkownika. Klient przeprowadzał instalację urządzenia filtracyjnego we własnym zakresie, tylko z naszym nadzorem montażowym.

Urządzenie filtracyjne:

Użyte zostało urządzenie filtracyjne G&G JET VAC naszej produkcji. To urządzenie filtracyjne jest przeznaczone do odciągu trocin i zrębków w przemyśle przetwórstwa drewna. Urządzenie filtracyjne posiada sterowane pneumatycznie wstrząsanie wibracyjne, które regularnie wstrząsa wężami filtracyjnym i w ten sposób zapewnia skuteczną i energooszczędną regenerację. Ze względu na ilość odfiltrowanego pyłu filtr posiada też system regeneracji pneumatycznej medium filtracyjnego z wykorzystaniem sprężonego powietrza. System regeneracji pneumatycznej jest automatycznie uruchamiany przy większym spadku ciśnienia. System podwójnej regeneracji przyczynia się do znaczącej oszczędności kosztów sprężonego powietrza do regeneracji medium filtracyjnego. Urządzenie filtracyjne posiada zintegrowany podajnik ślimakowy do wynoszenia trocin z leja wysypowego urządzenia filtracyjnego. Zamknięcie podciśnienia zapewnia podajnik rotacyjny. Ze względu na to, że odciągane trociny zawierają pył wybuchowy, urządzenie filtracyjne posiada membrany odprężające do uwolnienia fali uderzeniowej wybuchu na zewnątrz do otoczenia.

Przetwarzanie odpadu

Odessane i odseparowane w systemie filtracyjnym trociny są transportowane do kontenera inwestora przy pomocy podajnika ślimakowego.

Filtr JET VAC G&G filtration Filtr JET VAC G&G filtration

W ramach naszego katalogu filtry typu JET VAC można znaleźć tutaj.

Dalsze referencje

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.