Odpylanie kotła na biomasę

Partner: Odpylanie kotła na biomasę

Wdrożyliśmy system odpylania kotła na biomasę z wykorzystaniem wyprodukowanej przez nas aparatury filtrującej G&G Ceramic JET.

Jednostka filtrująca jest wyposażona w grzałkę lejka filtrującego, aby zmniejszyć kondensację wewnątrz jednostki filtrującej. Zrzucanie popiołu z jednostki filtrującej rozwiązuje się za pomocą szczelnej podwójnej klapy umieszczonej na koszu piramidowym. Wentylator spalin dostarcza inwestor.

Przy mocy kotła 1000 kW zastosowano jednostkę filtrującą na 256 sztuk ceramicznych prętów filtracyjnych o łącznej powierzchni filtracyjnej 72 m2. Ceramiczne pręty zapewniają, że materiał filtrujący nie zostanie spalony przez paliwo.

Do odpylania spalin w kotłach do 2 MW stosujemy filtry ceramiczne. Dla wyższych mocy instalujemy elektrofiltry firmy SaveEnergy, którą reprezentujemy wyłącznie w Czechach i na Słowacji.

Filtry wylotowe

Filtry spalin G&G Ceramic JET-B przeznaczone są do odpylania spalin powstających przy spalaniu paliw stałych w źródłach spalania. Filtry dzięki swojej konstrukcji służą do odpylania kotłów na biomasę.

Podstawową cechą urządzeń filtrujących jest odporność na gorące cząstki i pozostałości niespalonego paliwa, które powstają w spalinach podczas spalania biomasy. Spaliny wchodzące do zespołu filtrującego są kierowane do dolnej części urządzenia filtrującego za pomocą wewnętrznej przegrody, dzięki czemu obudowa zespołu filtrującego jest równomiernie ogrzewana. Spaliny przechodzą przez medium filtracyjne w górę do czystej komory filtra, a następnie przez otwór wylotowy do wentylatora spalin.

Zbieranie popiołu odbywa się w wykonaniu standardowym do zintegrowanych zbiorników popiołu, które użytkownik kotła okresowo opróżnia. W przypadku kotłów pracujących w trybie ciągłym jednostki filtrujące wyposażone są w automatyczny system odpopielania. Przy niższych wysokościach montażu odpylanie rozwiązuje się za pomocą ruchomego dna filtra, a następnie przenośnika ślimakowego do kosza na śmieci.

Urządzenie filtrujące jest izolowane termicznie na całej obudowie i wyposażone jest w elektryczny przewód grzejny służący do odpuszczania obudowy filtra i zapobiegania kondensacji spalin w momencie uruchomienia lub zatrzymania kotła przy niskiej temperaturze spalin.

Urządzenia filtrujące nie muszą być wyposażone w piramidalny zbiornik na pył ze względu na mniejsze wymiary montażowe dla możliwości montażu bezpośrednio w kotłowni.

Dalsze referencje

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.