Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Partner: Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

W bębnie przesiewacza następuje odpylenie, w którym materiał wejściowy jest rozbijany na mniejsze części. Linia sortownicza służy do oddzielania poszczególnych składników kruszonego złomu. Poprzez wielokrotne wsypywanie złomu do bębna separacyjnego lekkie frakcje (tekstylia, tworzywa sztuczne itp.) Są porywane przez działanie cyrkulującego strumienia powietrza.

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste cząstki są odprowadzane z obiegu cyrkulacyjnego przez podajniki kołowrotów. Powietrze jest zasysane z wylotu cyklonu przez wentylator obiegowy, który wdmuchuje je z powrotem do linii sortowania.

Część powietrza z rury łączącej cyklony z wentylatorem cyrkulacyjnym jest odprowadzana przez wentylator wyciągowy. Powietrze przechodzi przez drugi etap czyszczenia do komina i jest uwalniane do powietrza. Ilość pobieranego powietrza jest na bieżąco zastępowana powietrzem z hali zasysane do linii sortowniczej przez otwory wlotowe i wylotowe sortowanego materiału.

Separacja pierwotna

Separacja pierwotna jest rozwiązana jako zestaw równolegle umieszczonych cyklonów. Jest to system czterech mechanicznych odpylaczy. Cyklony do separacji pyłu wykorzystują siły odśrodkowe działające na cząsteczki pyłu unoszone w powietrzu wywiewanym. Wchodząca mieszanina powietrza i pyłu wpływa do separatora cyklonowego w górnej części – mimośrodowy wznios. Podnoszenie obraca tę mieszaninę wokół osi cyklonu. Dzięki sile odśrodkowej cząsteczki pyłu ślizgają się po wewnętrznej powierzchni rury separatora cyklonowego. Pod wpływem grawitacji są przenoszone w dół do kołnierza zrzutowego. Powietrze opuszcza górną część separatora cyklonowego. Dla prawidłowego działania cyklonu zapewnione jest ciśnieniowe oddzielenie wysypiska od otaczającego środowiska. Separacja odbywa się za pomocą podajników obrotowych. Podajniki zapewniają, że nie ma to wpływu na przepływ wewnątrz cyklonu lub ucieczkę powietrza przez króciec tłoczny.

Separacja wtórna

Zainstalowano drugi stopień oczyszczania w celu oddzielenia drobnych cząstek. Jest to system czterech par mechanicznych odpylaczy. Cyklony do separacji pyłu wykorzystują siły odśrodkowe działające na cząsteczki pyłu unoszone w powietrzu wywiewanym. Wchodząca mieszanina powietrza i pyłu wpływa do separatora cyklonowego w górnej części – w mimośrodowym wzniesieniu, co powoduje, że mieszanina ta obraca się wokół osi cyklonu. Dzięki sile odśrodkowej cząsteczki pyłu ślizgają się po wewnętrznej powierzchni rury separatora cyklonowego i są przenoszone grawitacyjnie w dół w kierunku kołnierza wylotowego. Powietrze opuszcza górną część separatora cyklonowego.

Każda para reprezentuje dwa separatory cyklonowe ułożone szeregowo, w których wyjście pierwszego separatora jest kierowane na wejście drugiego separatora.

Wyładunek z cyklonu zostanie rozwiązany za pomocą naczynia wzbiorczego, którego zadaniem jest uspokojenie rotacji oddzielanego materiału przed wejściem do podajnika obrotowego.

Łącznie wyprodukowano i zainstalowano ponad 100 ton urządzeń technologicznych i konstrukcji stalowych.

Cała ta referencja została zrealizowana we współpracy z GreMi Klima.

Dalsze referencje

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.