Separator cyklonowy odciągu rozrzynarki

Partner: Separator cyklonowy odciągu rozrzynarki

Nasza referencja odciągu rozrzynarki z wykorzystaniem wentylatora transportowego i separatora cyklonowego z wysypywaniem trocin do kontenera dużej pojemności. System zapewnia odciąg mokrych trocin z surowego drewna.

Nasza dostawa obejmuje produkcję i instalację wentylatora transportowego, separatora cyklonowego, podajnika komorowego i konstrukcje stalowe do umieszczenia kontenera w celu umożliwienia wjazdu samochodu pod kontener. Cały zestaw służy jako specjalny odciąg rozrzynarki o wysokiej wydajności. Zamiast urządzenia filtracyjnego wybraliśmy separator cyklonowy z powodu odciągu mokrych trocin, które powodowałyby problemy z urządzeniem filtracyjnym w postaci zamarzania medium filtracyjnego w okresie zimowym. Separator cyklonowy ma stałe warunki robocze, zarówno w okresie letnim, jak też zimowym. Instalację jednostki filtracyjnej zapewniała nasza jednostka realizacyjna G&G filtration CZ, s.r.o.

Możliwości separatorów cyklonowych

Separatory cyklonowe bywają, przede wszystkim dzięki swojej niższej skuteczności separowania drobnych frakcji pyłu, włączane do linii jako separatory wstępne przed urządzenia filtracyjne, które odciążają z większej części pyłu. W aplikacjach odciągu z maszyn do obróbki drewna, przeważnie w przypadku mokrych trocin, cyklony są stosowane jako jedyny element separujący bez następnej filtracji. Separatory cyklonowe bywają również stosowane w obwodach zamkniętych transportu pneumatycznego lub na trasach spalinowych do wstępnego odseparowania iskier przed wejściem spalin do urządzenia filtracyjnego. Cyklony można łączyć równolegle obok siebie, w wyniku czego wzrasta wydajność, lub szeregowo za sobą, dzięki czemu zwiększa się dokładność separowania. W przypadku odciągu mokrych trocin można stosować separatory cyklonowe samodzielnie, bez użycia jednostki filtracyjnej. Instalując cyklon trzeba się liczyć ze spadkiem ciśnienia cyklonu na poziomie od 800 do 1200 Pa. W zależności od ilości i temperatury odciąganego powietrza.

Użyty separator cyklonowy można znaleźć w naszym katalogu tutaj.

Dalsze referencje

Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Partner: Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste…

Izolacja termiczna rur

Partner: Izolacja termiczna rur

Jednocześnie izolacja termiczna rurociągu zapobiega wychłodzeniu się gazu wewnątrz tras rurociągu oraz przyczynia się do ograniczenia lub wyeliminowania możliwości kondensacji…

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.