Silos cylindryczny – produkcja i instalacja

Partner: Silos cylindryczny – produkcja i instalacja

Nasze referencje obejmują produkcję i instalację silosu cylindrycznego do magazynowania dodatków polimerowych. Silos posiada urządzenie filtracyjne G&G SILO VIB z regeneracją z wykorzystaniem wstrząsania wibracyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, produkcja i realizacja systemu magazynowania i dozowania dodatków polimerowych do dalszego przetwarzania technologicznego. Największą część realizacji stanowi cylindryczny silos wyposażony w urządzenie filtracyjne do odpowietrzania transportu pneumatycznego. System wynoszenia materiału z silosu jest rozwiązany przez wykorzystanie przenośnika ślimakowego, zasobnika ważącego i systemu niskociśnieniowego transportu wentylatorowego. Produkcję wszystkich komponentów zapewnia G&G filtration, s.r.o., generalną dostawę budowy zapewnia G&G filtration CZ, s.r.o.

Silos cylindryczny do magazynowania sypkiego materiału, trocin i zrębków

Silosy G&G naszej produkcji służą do magazynowania sypkiego materiału. Silos cylindryczny jest też wykorzystywany do magazynowania materiałów, takich jak trociny, wióry i zrębki, powstających w zakładach przetwórstwa drewna. Najczęstszą aplikacją silosu jest zapewnienie zasobów operacyjnych opału dla kotłowni. Następnie zapewnienie zasobów operacyjnych materiału dla linii brykietowania, lub jako zasobnik materiału do ekspedycji odpadu. Silosy G&G mogą być wyposażone w ślimakowy system opróżniania w dolnej stożkowej części zasobnika, z zamknięciem z wykorzystaniem podajnika komorowego na wyjściu materiału. Do napełniania silosu najczęściej wykorzystuje się transport pneumatyczny materiału z użyciem urządzenia filtracyjnego umieszczonego na stropie silosu. W przypadku transportu zrębków można użyć cyklonowego separatora umieszczonego na stropie silosu. Silos cylindryczny może być wyposażony w membrany odprężające, aby było możliwe magazynowanie pyłów wybuchowych, drabinkę i rurociąg do suszenia.

Produkcja silosu cylindrycznego odbywa się zawsze według konkretnego zlecenia ze strony inwestora. W zależności od potrzeb klienta dostarczamy silosy w wersji ze stalową konstrukcją nośną o wysokości umożliwiającej wjazd pod silos samochodu ciężarowego. Standardowo umieszczany jest on na betonowym fundamencie, na drodze materiału do kotłowni, brykieciarni lub do dalszego przerobu.

Silos cylindryczny można znaleźć w naszym katalogu tutaj.

válcové silo silo instalace sila segmentové silo filtr na sile

Dalsze referencje

Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Partner: Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste…

Izolacja termiczna rur

Partner: Izolacja termiczna rur

Jednocześnie izolacja termiczna rurociągu zapobiega wychłodzeniu się gazu wewnątrz tras rurociągu oraz przyczynia się do ograniczenia lub wyeliminowania możliwości kondensacji…

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.