Wydobycie palącej się maszyny

Partner: Wydobycie palącej się maszyny

Zrealizowaliśmy zlecenie dla naszego partnera, który zajmuje się produkcją wypalarek. Celem jest wyciągnięcie płonącej maszyny podczas wypalania produktów z tworzyw sztucznych.

Do odsysania spalarki wykorzystaliśmy wyprodukowany przez nas zespół filtrujący G&G Patro JET o wydajności odsysania Q = 4700 m3 / h. Urządzenie filtrujące wyposażone jest we wkłady filtrujące – TI206 z nano-włóknem uniepalniającym, regenerowane impulsy sprężonego powietrza. Wentylator odśrodkowy jest umieszczony w obudowie akustycznej, aby zapewnić niski poziom hałasu. Wylot przefiltrowanego powietrza jest kierowany na zewnątrz. Nasza dostawa obejmowała montaż nowej jednostki filtrującej wraz z podłączeniem do orurowania inwestora. Wdrożenie zostało dostarczone przez naszą firmę partnerską V-Dusting. Ssanie z wypalania tworzywa sztucznego początkowo powodowało problemy z tworzeniem hermetycznej skorupy tworzywa sztucznego na materiale filtra. Problem ten został wyeliminowany poprzez dodanie sorbentu do przewodu ssącego. Sorbent wiąże ze sobą cząsteczki tworzywa sztucznego i przy pomocy regeneracji pył jest wyrzucany do pojemnika na odpady.

Opis filtra nabojowego

Jest to suche, wkładowe urządzenie filtrujące do frakcji pyłowych, wyposażone w automatyczną regenerację medium filtracyjnego za pomocą sprężonego powietrza. Regeneracja medium filtracyjnego odbywa się cyklicznie w ustalonych odstępach czasu z możliwością sterowania zgodnie z aktualną stratą ciśnienia. Moc ssania zależy od zastosowanego wentylatora w zależności od rodzaju materiału i wymaganego obciążenia powierzchni filtra. Obciążenie powierzchni filtra jest ustawione na minimum 1,0 m3 / m2 / min dla filtra G&G Patro JET Wentylator nie jest częścią jednostki filtrującej. Produkujemy urządzenia filtrujące w wersji przeznaczonej do umieszczenia w środowisku zewnętrznym, bez konieczności zadaszenia. Urządzenie filtrujące osiąga wysoką skuteczność filtracji – 99,9%, dzięki czemu istnieje możliwość zwrotu przefiltrowanego powietrza do hali produkcyjnej. Stosunek nawiewu powietrza do przestrzeni hali i środowiska zewnętrznego ustala projektant technologii w zależności od charakterystyki wydobywanego materiału oraz warunków powietrza panujących na hali produkcyjnej.

Dalsze referencje

Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Partner: Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste…

Izolacja termiczna rur

Partner: Izolacja termiczna rur

Jednocześnie izolacja termiczna rurociągu zapobiega wychłodzeniu się gazu wewnątrz tras rurociągu oraz przyczynia się do ograniczenia lub wyeliminowania możliwości kondensacji…

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.