Zasysanie górnych tras transportowych silosu zbożowego

Partner: Zasysanie górnych tras transportowych silosu zbożowego

Wdrożyliśmy centralny układ wydechowy z podłączeniem 13 sztuk punktów odpylania górnych dróg silosu zbożowego. Jednostka filtrująca została zaprojektowana na wydajność ssania 13 x 883 m3 / h => 11481 m3 / h.

Zastosowano filtr typu G&G Jet BAG z automatyczną regeneracją medium filtrującego za pomocą sprężonego powietrza. Cały system aspiracji rozwiązany jest zgodnie z wymogami prawnymi ATEX – odsysanie pyłu wybuchowego. Urządzenie filtrujące wyposażone jest w urządzenie upustowe z atestem na wypuszczanie fali ciśnienia do wnętrza hali. Nie było konieczności rozwiązywania przejść przez zewnętrzną okładzinę budynku. W przewodzie ssawnym zamontowany jest zawór zwrotny z klapą B, który zapobiega przedostawaniu się fali powrotnej do przewodu ssawnego w przypadku wybuchu. Odprowadzenie pyłu z filtra rozwiązane jest za pomocą podajnika obrotowego z przewodem do istniejącej rury odpływowej. Wylot przefiltrowanego powietrza jest kierowany na zewnątrz.

Realizacja obejmowała również demontaż istniejącej, nie stosowanej już technologii filtracji, w tym demontaż wszystkich oryginalnych kanałów spalin. Technologia zasysania została zaimplementowana na najwyższym piętrze silosu zbożowego i ze względu na małe wymiary otworu montażowego konieczne było jedynie zmontowanie zespołu filtrującego na miejscu.

Opis urządzenia filtrującego

Filtry G&G Jet BAG to tekstylne zespoły filtracyjne wyposażone w automatyczną regenerację medium filtracyjnego za pomocą przeciwprądowego sprężonego powietrza. Z doświadczenia z poszczególnych zastosowań wynika, że ​​żywotność materiału filtrującego sięga ponad 20 000 godzin pracy bez konieczności ręcznego czyszczenia. Medium filtracyjne to płaskie, gładkie rękawy wykonane z włókniny o gramaturze 550 g / m2. Medium filtracyjne nie zawiera fałd, w których osadzałby się pył. Jednocześnie jest bardzo odporny mechanicznie na rozrywanie czy ścieranie. Wartość resztkowego lotu cząstek pyłu waha się od 0,25 mg / m3 do 5 mg / m3 w zależności od odciąganego pyłu. Urządzenie filtrujące wyposażone jest w pojemnik na odpady o pojemności 50 litrów, wysypisko śmieci poprzez podajnik obrotowy do BIG-BAG-a lub w wykonaniu według konkretnego zapotrzebowania. Produkujemy również filtry G&G Jet BAG w konstrukcji do odsysania pyłów wybuchowych.

Partnerem wdrożeniowym tego odniesienia była firma V-Dusting.

Dalsze referencje

Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Partner: Odpylanie linii do kruszenia wraków samochodowych

Powietrze jest dalej kierowane do separatorów cyklonowych, w których oddziela się grube cząstki lekkiej frakcji. Uwięzione w ten sposób gruboziarniste…

Izolacja termiczna rur

Partner: Izolacja termiczna rur

Jednocześnie izolacja termiczna rurociągu zapobiega wychłodzeniu się gazu wewnątrz tras rurociągu oraz przyczynia się do ograniczenia lub wyeliminowania możliwości kondensacji…

Chcesz zostać partnerem?

Partnerstwo daje dostęp do katalogu online dla partnerów oraz do informacji cenowych, automatycznie generowanych ofert i ich historii. Proszę wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą.