Serwis

Dynamiczne równoważenie wentylatorów

Dynamiczne równoważenie wentylatorów

Skupiamy się na bez demontażu wyważania wirników wentylatorów. Balansujemy wentylatory transportowe i odśrodkowe wentylatory wyciągowe. Specjalizujemy się w wyważaniu wentylatorów w układach filtracyjnych bezpośrednio u klienta, w sposób nierozbieralny.

Dynamiczne równoważenie wentylatorów

Co to jest niewyważenie wirnika wentylatora?


Nierównowaga występuje w wirnikach wentylatora, gdzie oś środka ciężkości nie jest taka sama jak oś obrotu wirnika wentylatora. Siła odśrodkowa niewyważenia jest przenoszona przez łożyska wirnika lub wału silnika na obudowę wentylatora i cały zespół wibruje. Drgania powodują nie tylko zwiększone obciążenie łożysk, silnika i obudowy wentylatora, gdzie mogą ulec uszkodzeniu, ale także zwiększają hałas wentylatora podczas pracy.

Dynamiczne równoważenie wentylatorów

Dlaczego zrównoważony wentylator nagle zaczyna wibrować?


Nagły wzrost drgań wentylatora jest oznaką uszkodzenia wirnika wentylatora, np. Mechaniczne uszkodzenie łopatki wentylatora, zerwanie spoiny łopatki lub uszkodzenie transportowanej cieczy. Jest to uszkodzenie transportowanego medium, które często występuje w wentylatorach transportowych, gdzie zarówno powietrze, jak i cząsteczki wydobywanego materiału są transportowane przez wentylator. Na wirniku wentylatora mogą tworzyć się naklejki materiałowe, które mogą powodować wibracje wentylatora.

Dynamiczne równoważenie wentylatorów

Jaka jest zaleta nierozbieralnego wyważania wentylatorów?


Zaletą niewyważania bez demontażu wirników wentylatora jest dynamiczne wyważanie całego układu wirującego silnik + wał + wirnik wentylatora. Drugą niepodważalną zaletą wyważania bez demontażu jest oszczędność czasu i pracy oraz związana z tym oszczędność kosztów inwestycyjnych na naprawę maszyny.

Dynamiczne równoważenie wentylatorów

Jak działa równoważenie w praktyce?


Serwisant w pierwszej kolejności zabezpieczy wentylator przed uruchomieniem, aby zapewnić jego bezpieczeństwo. Wykonuje fizyczną kontrolę wirnika wentylatora i usuwa pył, który utknął na łopatkach wirnika. Przykleja taśmę odblaskową do obracającej się części, która służy do wyczuwania prędkości wirnika i jednocześnie określa kąt, do którego obliczane będzie niewyważenie. Technik umieści również czujnik prędkości i czujnik drgań na proksymalnym łożysku wirnika wentylatora. Kiedy wentylator jest obracany po raz pierwszy z prędkością roboczą, wyważarka odczytuje dane dotyczące rozmiaru i kąta niewyważenia do taśmy odblaskowej. Przed drugim pomiarem ciężarek o dokładnej masie jest ustawiany pod określonym kątem. Dzięki celowo zainstalowanemu niewyważeniu, wibracje są zakłócane, a program wyważania automatycznie oblicza dokładny kąt i rozmiar ciężarków, które należy wywiercić, nitować lub przyspawać do wirnika wentylatora. Następnie trzeci obrót układu, tzw. Pomiar kontrolny. Jeśli chodzi o wyważenie zgodnie z planem, wystarczy trzykrotnie obrócić wentylator, aby dobrze wyważyć wirnik.

Dynamiczne równoważenie wentylatorów

Wynik wyważenia wentylatorów


Na podstawie wagi sporządzany jest protokół, który dokładnie opisuje wartości wejściowe niewyważenia, zastosowane wagi i szczątkowy poziom niewyważenia.

Skontaktuj się z nami

Zapobieganie wysokim wibracjom


Zalecamy przeprowadzanie regularnej diagnostyki serwisowej każdego wentylatora przynajmniej raz w roku. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.