Zastosowanie

Projektujemy, projektujemy, produkujemy i wdrażamy przemysłowe systemy odpylania. Zastosowanie naszych produktów wydobywczych w poszczególnych branżach.

Zastosowanie
Odciąg dymu podczas spawania
01

Rozwiązanie do usuwania oparów spawalniczych


Produkowane przez nas jednostki filtrujące nadają się do odsysania dymu, pyłu, oparów i aerozoli powstających podczas spawania metali. Ekstrakcja procesu spawania jest bardzo ważna, aby zapewnić czyste środowisko pracy wewnątrz hali roboczej. Produkowane przez nas jednostki filtrujące nadają się do odsysania dymu, pyłu, oparów i aerozoli powstających podczas spawania metali.
Ekstrakcja z operacji recyklingu
02

Rozwiązania ekstrakcyjne do operacji recyklingu


Recykling materiałów to proces gospodarowania odpadami, który prowadzi do ich ponownego wykorzystania. W procesie recyklingu materiał wejściowy jest zawsze technologicznie dzielony na odpady bezużyteczne i surowiec wyjściowy, który jest wykorzystywany do późniejszego cyklicznego przetwarzania. Duża ilość pyłu towarzyszy praktycznie całemu procesowi recyklingu, od przyjęcia surowca po opakowanie produktu wyjściowego.
Odciąg pyłu tekstylnego
03

Rozwiązanie do usuwania pyłu tekstylnego


Pył tekstylny lub włókna tekstylne dzieli się na włókna roślinne, włókna zwierzęce i włókna nieorganiczne. Do naszych celów używamy wyłącznie pyłu tekstylnego. Pył tekstylny powstaje podczas procesu produkcji dowolnej tkaniny. Procesy produkcyjne w przemyśle tekstylnym można podzielić na dwie podstawowe grupy: operacje mechaniczne (przędzenie, tkanie, dzianie) oraz wykończeniowe (obróbka na mokro, gdzie główne właściwości użytkowe mają tekstylia).
Ekstrakcja laserowa i plazmowa
04

Rozwiązania do ekstrakcji laserowej i plazmowej


Odciągając opary podczas obróbki materiału laserem lub plazmą, zapewniamy odsysanie i filtrację szkodliwych substancji w postaci dymów i dymów, które wydzielają się podczas cięcia materiału. System wyciągowy jest podłączony do stołu odciągowego i zapewnia odprowadzanie spalin od dołu. Podczas odsysania lasera i plazmy, cząsteczki pyłu, cząstki rozdrobnionego materiału i iskry są również częścią wydobywanych spalin.
Ekstrakcja podczas cięcia aluminium
05

Rozwiązanie ekstrakcyjne do cięcia aluminium


Podczas cięcia aluminium za pomocą brzeszczotów powstaje duża ilość trocin aluminiowych. Przy wysokowydajnych automatach tnących ilość trocin aluminiowych jest na tyle duża, że ​​nie jest możliwe ręczne usunięcie tych trocin z maszyny ze względu na wydajną produkcję, a ich usuwanie rozwiązuje się za pomocą systemów odciągowych. System wyciągowy zapewnia stały ciąg w rurze odciągowej, dzięki czemu trociny aluminiowe nie osadzają się wewnątrz maszyny i w rurze odciągowej.
Odciąg pyłu aluminiowego
06

Aluminiowy roztwór do usuwania pyłu


Pył aluminiowy powstający podczas szlifowania lub polerowania profili aluminiowych wraz z powietrzem tworzy silnie wybuchową mieszaninę. Pył aluminiowy jest niebezpieczny nie tylko w powietrzu, ale również osadzanie się tego pyłu w przestrzeni maszyny produkcyjnej lub szlifierki może być bardzo niebezpieczne.
Ekstrakcja kabiny oczyszczeniem a blasterami
07

Rozwiązanie wyciągowe do kabin i śrutownic


Odsysanie jest integralną częścią tej obróbki powierzchni podczas śrutowania, piaskowania lub piaskowania. Śrutowanie jest procesem technologicznym obróbki powierzchni różnych, zwykle twardych, materiałów ściernymi cząsteczkami pod ciśnieniem. Jako ścierniwo do twardych materiałów najczęściej stosuje się śrut stalowy i granulat stalowy S, piasek kwarcowy, korund, bibułę, grys stalowy, żeliwo lub żużel z żeliwa białego lub mikrosfery ceramiczne.
Odciąganie trocin podczas obróbki drewna
08

Rozwiązanie do odsysania trocin do obróbki drewna


Odciąganie trocin podczas obróbki drewna jest integralną częścią produkcji każdego produktu drzewnego. Przy obróbce drewna surowego trociny są mokre i ciężkie, a sposób ich wydobywania i dalszej obróbki różni się od ekstrakcji suchych trocin. W produkcji drewna często stosuje się zarówno małe mobilne odciągi trocin do jednofunkcyjnych maszyn do obróbki drewna, jak i centralne odciągi trocin. Późniejsza obróbka trocin również ma coraz wyższy priorytet.
Odpylanie z metalizacji produktów
09

Rozwiązania do odpylania z metalizacji produktów


Zajmujemy się rozwiązaniem odpylania z metalizacji wyrobów. Metalizacja oznacza nałożenie warstwy stopionego metalu na powierzchnię metalizowanego produktu. Innymi słowy, jest to natryskiwanie termiczne produktu. W przypadku tej technologii używana jest również nazwa zakupy. Metalizacja stosowana jest jako zabezpieczenie powierzchni produktu lub jego elementów tam, gdzie wymagana jest zwiększona odporność chemiczna materiału bazowego na korozję. Metalizacja jest stosowana nie tylko do powierzchni metalowych, ale także do produktów niemetalowych, takich jak drewno, guma, skóra i tym podobne.
Wydobywanie pieców do topienia i żeliwiaków
10

Rozwiązania odciągowe do pieców do topienia i żeliwiaków


Odciąg spalin z pieców do topienia jest jednym z najważniejszych systemów odciągowych w odlewniach, hutach i hutach żelaza. Podczas topienia metalu przedostaje się duża ilość spalin, które należy usunąć za pomocą stabilnego systemu odsysania i filtracji. Odciąg gazów spalinowych z pieców do topienia dzieli się na zastosowania na gorąco i na zimno w zależności od temperatury wydobywanych spalin. Gorące spaliny powstają w piecach do topienia gazu, żeliwiakach i piecach obrotowych. Temperatura na wylocie z pieca wynosi około 350 do 500 °C.
Ekstrakcja podczas szlifowania i polerowania
11

Rozwiązania odciągowe do szlifowania i polerowania


Odciąg pyłu ściernego jest jednym z najczęstszych zastosowań systemów odsysania i filtracji powietrza. Mielenie produktów jest częścią większości zakładów produkcyjnych, nie tylko w inżynierii mechanicznej. W inżynierii mechanicznej i motoryzacji najczęściej stosujemy odciąg na szlifierkach do wyrobów metalowych, gdy spoiny są szlifowane przed malowaniem. Szlifowanie nie musi być tylko procesem na sucho, w którym usuwamy suche cząsteczki pyłu, ale szlifowanie emulsją chłodzącą jest często stosowane w obróbce CNC.
Ekstrakcja w operacjach spożywczych
12

Rozwiązania ekstrakcyjne w operacjach spożywczych


Wydajna ekstrakcja w operacjach spożywczych jest bardzo ważna dla zapewnienia czystego środowiska pracy. Kurz rozprzestrzeniający się swobodnie w linii produkcyjnej może być źródłem zanieczyszczeń i bakterii, które są całkowicie niepożądane w produkcji żywności. Osady pyłu spożywczego w rogach linii mogą stworzyć środowisko wybuchowe, a tym samym niebezpieczne dla pracowników produkcyjnych. Główne zastosowania odsysania pyłu spożywczego to odsysanie pyłu cukrowego, odsysanie pyłu mącznego, odsysanie przy produkcji przypraw, odsysanie opakowań produktów. Najczęstszym zastosowaniem ekstrakcji w operacjach spożywczych jest odciąganie punktów ważenia materiału i zasobników mieszanki.
Odciąg pyłu w kamieniołomie
13

Roztwór do usuwania pyłu w kamieniołomie


Odsysanie w kamieniołomie zapewnia ochronę środowiska poprzez odpylanie, ale przede wszystkim zapewnia oczyszczenie poszczególnych frakcji tłucznia z cząstek pyłu. Stosowana wcześniej mgła wodna pod ciśnieniem jest systemem skutecznym w ograniczaniu rozprzestrzeniania się pyłu do środowiska, ale pył związany z mgłą wodną powraca do żwiru. Odbiorcy frakcji żwirowych kontrolują dziś m.in. ilość pyłu resztkowego - wypełniacza - w zakupionej frakcji żwiru, co zwiększa wymagania dotyczące odpylania na sucho.
Zasysanie szlifierki wibracyjnej podczas szlifowania szpachli
14

Rozwiązanie ssące do szlifierek wibracyjnych do szlifowania szpachli


Produkujemy wysokociśnieniowe zespoły filtracyjne do odsysania szlifierek wibracyjnych podczas szlifowania szpachli. Odsysanie rozdrabniaczy wibracyjnych polega na podłączeniu wysokociśnieniowego węża ssącego bezpośrednio do dyszy szlifierki wibracyjnej. Szczeliwo jest odsysane przez papier ścierny, który jest już wyposażony w otwory ssące producenta. Przy zastosowaniu wysokociśnieniowego zasysania szczeliwa bezpośrednio ze szlifierki, piaskowany pył nie jest rozprowadzany do komory szlifierskiej, ale zasysany bezpośrednio do wysokociśnieniowego filtra.
ścian ssących
15

Ściany ssące do malowania na mokro i proszkowo


Ściany odciągowe są integralną częścią zarówno lakierni mokrych, jak i proszkowych. Zapewniają odsysanie odprysków lakieru i uwolnienia substancji lotnych z lakierni lub hali produkcyjnej. Ściany ssące wyposażone są w kilka stopni filtracji. Pierwszy etap filtracji to oddychające lamelki, które mają za zadanie wyłapać mokre krople farby i tym samym zapewnić ich wysychanie. W drugim etapie filtracji stosujemy włókninę filtracyjną z włókniny miazgi filtracyjnej, która wychwytuje cząsteczki pyłu farby. W trzecim etapie filtracji wykorzystujemy włókninę z cząsteczkami węgla aktywnego, która ma za zadanie wyłapać substancje LZO.
Ekstrakcja mgły olejowej i aerozoli
16

Roztwór do ekstrakcji mgły olejowej i aerozolu


Ekstrakcja mgły olejowej jest aplikacją charakterystyczną dla obróbki CNC z użyciem emulsji chłodzącej. Podczas obróbki narzędziami szybkoobrotowymi uwalniana jest duża ilość energii cieplnej iz tego powodu emulsja chłodząca jest używana do chłodzenia zarówno narzędzia, jak i przedmiotu obrabianego. W maszynie CNC emulsja chłodząca jest rozpylana w postaci aerozolu utworzonego z mikrokropelek emulsji chłodzącej. Jednocześnie emulsja odparowuje pod wpływem wysokich temperatur obróbki. Odparowanie emulsji powoduje powstanie oparów oleju. W przypadku braku ekstrakcji maszyny CNC emulsje olejowe i opary przedostają się do hali produkcyjnej przez nieszczelności w pokrywie maszyny. Odsysanie mgły olejowej może być realizowane lokalnie, gdzie każda maszyna CNC jest wyposażona we własny separator mgły olejowej.
Filtracja spalin z kotłów na biomasę
17

Rozwiązanie filtracji spalin z kotłów na biomasę


Odpylanie i filtracja spalin z kotła na węgiel lub biomasę to bardzo ważny temat ze względu na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące odprowadzania zanieczyszczeń stałych do powietrza. Większość eksploatowanych kotłów na biomasę, głównie starszej generacji, wyposażona jest wyłącznie w separatory cyklonowe lub multicyklony. Te technologie wychwytywania popiołu ze spalin nie osiągają wymaganej wydajności separacji, a tym samym kotły przekraczają dopuszczalne emisje TZL. Odpylanie spalin z kotłów na biomasę jest charakterystyczne dla dużego występowania niespalonych w postaci niespalonych cząstek trocin, kory czy zrębków.

Przykład naszych urządzeń w praktyce

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Jsme G&G filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Więcej o nas

G&G filtration
filtracja dla całego świata

G&G Výroba

Mamy tego dużo więcej! Zobacz nasz katalog