Zastosowanie

Ekstrakcja kabiny oczyszczeniem a blasterami

Ekstrakcja kabiny oczyszczeniem a blasterami

Rozwiązujemy problem odsysania pyłu w kabinach i oczyszczarkach. Odsysanie jest integralną częścią tej obróbki powierzchni podczas śrutowania, śrutowania lub piaskowania. Śrutowanie jest procesem technologicznym obróbki powierzchni różnych, zwykle twardych, materiałów ściernymi cząstkami pod ciśnieniem. Jako ścierniwo do twardych materiałów najczęściej stosuje się śrut stalowy i granulat stalowy S, piasek kwarcowy, korund, bibułę, grys stalowy, żeliwo lub żużel z żeliwa białego lub mikrosfery ceramiczne.

Celem śrutowania materiału jest usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni piaskowanego produktu, tak aby wyrób był gotowy do późniejszego malowania. Podczas piaskowania do obszaru piaskowania uwalniane są cząsteczki rdzy, starsze farby i inne zanieczyszczenia. Te cząsteczki kurzu są odsysane i oddzielane za pomocą systemu filtracji. Podczas obróbki strumieniowo-ściernej produktów aluminiowych może dojść do odsysania pyłu aluminiowego, który z powietrzem może tworzyć mieszaninę wybuchową, dlatego też system filtracji jest również przystosowany do odsysania pyłu wybuchowego.
Ekstrakcja kabiny oczyszczeniem a blasterami

Wydobywanie śrutownic podwieszanych i bębnowych


System filtracji do odsysania śrutownic bębnowych lub podwieszanych jest wyposażony w cyklon wstępnej separacji do oddzielania i ponownego wykorzystania ścierniwa. Orurowanie łączące piaskarkę, komorę wstępnego oddzielania i jednostkę filtrującą ma grubościenną konstrukcję SKIII, ponieważ odsysanie pyłu ze śrutownic zawiera dużą ilość ściernych cząstek pyłu, które wnikają w rury odciągowe i kolanka. Zawsze wyposażamy jednostkę filtrującą w komorę wstępnej separacji, która ma za zadanie odseparowanie grubszych cząstek ściernych, tak aby medium filtracyjne było chronione, a jego żywotność została wydłużona. Medium filtracyjne dobieramy zgodnie z możliwościami przestrzennymi lokalizacji urządzenia filtrującego. Do odsysania śrutownic najczęściej używamy tekstylnych jednostek filtrujących, które mają długą żywotność medium filtrującego. Przy korzystaniu od czasu do czasu ze śrutownic, zalecamy zainstalowanie zespołu filtra nabojowego, który spełnia wymagane zadanie, jest tańszy w inwestycji, ale medium filtracyjne należy wymieniać częściej w porównaniu z filtrami tekstylnymi.

Ekstrakcja kabiny oczyszczeniem a blasterami

Wydobywanie komór strzałowych


Komory do piaskowania służą do śrutowania powierzchni dużych produktów, takich jak odlewy czy duże spoiny. Komory do piaskowania są również używane do mechanicznego usuwania lakieru z dużych części, takich jak ramy samochodów. Komora do piaskowania jest zamkniętą przestrzenią do piaskowania, w której cząstki ścierne są metanem na powierzchni za pomocą sprężonego powietrza. Robocza komora śrutownicza ubrana jest w specjalny kombinezon i wyposażona w maskę oddechową. Cząsteczki kurzu i brudu podczas piaskowania są uwalniane bezpośrednio do przestrzeni komory śrutowniczej. Z tego powodu wyposażamy kabiny do piaskowania w wydajny i wysokowydajny system wyciągu i filtracji powietrza. Wydajności wyciągowe dla kabin strzałowych zapewniają dużą wymianę powietrza z częstotliwością około 150 razy na godzinę. Projektując śrutowanie kabiny śrutowniczej, umieszczamy szczeliny ssące w dolnej części komory i zwracamy przefiltrowane powietrze w górnej części komory. Projektujemy przepływ wewnątrz komory śrutowniczej od góry do dołu, co skutkuje bardzo wydajnym oczyszczaniem powietrza wewnątrz komory.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Jeśli zajmujesz się odciągiem śrutownicy lub komory śrutowniczej, oferujemy współpracę w zakresie projektu, produkcji i montażu wysokiej jakości systemu filtracji. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.