Zastosowanie

Ekstrakcja mgły olejowej i aerozoli

Ekstrakcja mgły olejowej i aerozoli

Ekstrakcja mgły olejowej jest aplikacją charakterystyczną dla obróbki CNC z użyciem emulsji chłodzącej. Podczas obróbki narzędziami szybkoobrotowymi uwalniana jest duża ilość energii cieplnej, dlatego emulsja chłodząca służy do chłodzenia zarówno narzędzia, jak i przedmiotu obrabianego. W maszynie CNC emulsja chłodząca jest rozpylana w postaci aerozolu utworzonego z mikrokropelek emulsji chłodzącej. Jednocześnie emulsja odparowuje pod wpływem wysokich temperatur obróbki. Odparowanie emulsji powoduje powstanie oparów oleju. W przypadku braku ekstrakcji maszyny CNC emulsje olejowe i opary przedostają się do hali produkcyjnej przez nieszczelności w pokrywie maszyny.

Odsysanie mgły olejowej może być realizowane lokalnie, gdzie każda maszyna CNC jest wyposażona we własny separator mgły olejowej. Centralne separatory aerozolu służą do centralnego odciągania mgły olejowej z grupy maszyn wyposażonych w wentylator wyciągowy z możliwością sterowania mocą wyciągu. Do poszczególnych maszyn wyciągowych montujemy automatycznie sterowane przepustnice sterowane zgodnie z używaną maszyną CNC. Linia ssawna układu odprowadzania mgły olejowej musi być szczelna, aby kondensat olejowy nie przepływał przez przyłącza rurowe.
Ekstrakcja mgły olejowej i aerozoli

Mechaniczna separacja mgławic


Urządzenia przeznaczone są do separacji mgławic emulsyjnych powstałych podczas obróbki. Zasada oddzielania kropelek oleju od powietrza jest mechaniczna. Urządzenie nie potrzebuje jednorazowych filtrów.
Aerozole są oddzielane za pomocą szmatki ze stali nierdzewnej i oddzielającej lameli. Urządzenie jest dostarczane jako kompaktowa jednostka z wentylatorem do natychmiastowego podłączenia. Filtry dostarczamy ze zintegrowaną rozdzielnicą elektryczną umożliwiającą sterowanie prędkością wentylatora. Urządzenie dostarczamy z zasysaniem zarówno z lewej, jak iz prawej strony. Dno zaprojektowano jako wodoszczelną miskę olejową z króćcem do podłączenia oddzielonego węża spustowego emulsji. Wszystkie wkłady filtracyjne można czyścić i nie ma potrzeby używania wkładów jednorazowych. Mechaniczne separatory mgławic mogą być stosowane w centrach obróbczych CNC jako ekstrakcja lokalna, w szlifierkach chłodzonych emulsją oraz w zespołach wielomaszynowych jako ekstrakcja centralna.

Ekstrakcja mgły olejowej i aerozoli

Separatory elektrostatyczne mgły olejowej


Urządzenia przeznaczone są do separacji mgławic olejowych powstających podczas obróbki. Zasada oddzielania kropelek oleju od powietrza jest mechaniczna i elektrostatyczna. Aerozole oddziela się za pomocą szmatki ze stali nierdzewnej, lameli oddzielającej i elektrofiltru. Urządzenie jest dostarczane jako kompaktowa jednostka z wentylatorem do natychmiastowego podłączenia. Silnik jest sterowany elektronicznie z bezstopniową regulacją prędkości dla mocy ssania do 1400 m³/h. Wszystkie filtry, w tym blok elektrostatyczny, można czyścić i nie ma potrzeby stosowania filtrów jednorazowych. Elektrostatyczne separatory mgły olejowej mogą być stosowane we wszystkich obrabiarkach, w których stosowane jest chłodzenie olejem przedmiotu obrabianego. Do centrów obróbczych CNC jako odciąg lokalny, do szlifierek chłodzonych olejem, do zestawu kilku obrabiarek jako odciąg centralny.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Jeżeli planujesz wdrożyć system odciągania mgły olejowej lub oparów aerozolu, oferujemy współpracę przy projektowaniu instalacji, opracowaniu dokumentacji projektowej, produkcji i wdrożeniu wszystkich komponentów, w tym podłączenia elektrycznego i sterowania systemem. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.