Zastosowanie

Ekstrakcja podczas szlifowania i polerowania

Ekstrakcja podczas szlifowania i polerowania

Odciąg pyłu ściernego jest jednym z najczęstszych zastosowań systemów odsysania i filtracji powietrza. Mielenie produktów jest częścią większości zakładów produkcyjnych, nie tylko w inżynierii mechanicznej. W inżynierii mechanicznej i motoryzacji najczęściej stosujemy odsysanie z młynów do wyrobów metalowych, gdy spoiny są szlifowane przed malowaniem. Szlifowanie nie musi być tylko procesem suchym, w którym odsysamy suche cząsteczki pyłu, ale szlifowanie emulsją chłodzącą jest często stosowane w obróbce CNC.

W produkcji elementów budowlanych szlifowane są powierzchnie nośne cegieł i wiele innych zastosowań. We wszystkich procesach szlifowania na sucho typowe jest, że zmielony materiał w znacznym stopniu rozprzestrzenia się w przestrzeni roboczej szlifierni. Wydajny system wyciągowy zapewnia usuwanie cząstek pyłu do jednostki filtrującej i ochronę zdrowia pracowników.
Ekstrakcja podczas szlifowania i polerowania

Wydobywanie młynów


Projektując system odciągowy szlifierki zawsze staramy się zrozumieć asortyment klienta oraz układ wymiarowy młyna. Poszczególne stanowiska pracy szlifierni zwykle różnią się wielkością przestrzeni roboczej i konieczne jest ustalenie odpowiedniej ilości powietrza wywiewanego dla każdego stanowiska pracy. Idealnym rozwiązaniem dla mniejszych przestrzeni szlifierskich jest zastosowanie stołów szlifierskich z odsysaniem, które zapewniają odsysanie pyłu w dół do blatu stołu i jednocześnie do tylnej płyty stołu z dala od szlifierki. Poszczególne stoły mielące są następnie podłączane do centralnego układu ssącego i do jednostki filtrującej. Większe przestrzenie do mielenia lub kabiny do mielenia są idealne do rozwiązania przez odsysanie z podłogi z doprowadzeniem przefiltrowanego powietrza w górnej części kabiny. Cząsteczki kurzu nie tylko samorzutnie opadają na podłogę grawitacyjnie, ale także zasysając z podłogi powietrze w komorze szlifierskiej jest oczyszczane bardzo szybko i skutecznie. Jeżeli nie ma możliwości zamontowania kanałów wywiewnych w posadzce, istnieje możliwość zamontowania okapów na obwodowych ścianach przestrzeni szlifierskiej. Stosujemy jednostki filtrujące, zarówno wkładowe, jak i tekstylne, zawsze wyposażone w automatyczną regenerację medium filtracyjnego za pomocą sprężonego powietrza. Wybieramy między wkładem a filtrem tekstylnym w zależności od przeznaczenia mielarni i opcji przestrzennych. Filtry nabojowe są tańsze w inwestycji, ale wymagana jest częstsza wymiana materiału filtrującego w okresie mniej więcej raz na 5000 godzin pracy. Filtry tekstylne są droższe w inwestycji, ale mają niższe koszty operacyjne ze względu na dłuższą żywotność kieszeni filtra.

Ekstrakcja podczas szlifowania i polerowania

Wydobywanie polerek


Podłączamy odciąg polerek lub tarcz polerskich do przystawki ekstrakcyjnej. Polerki są zwykle wyposażone we własne przyssawki o określonej średnicy przyłącza. Często zdarza się nam, że osłony ekstrakcyjne do polerek są niewłaściwie zaprojektowane i są zbyt małe do wydajności odciągowej. Z tego powodu projektujemy własne okapy. Pył odsysany z polerowania metali zawiera pozostałości pasty polerskiej oraz fragmenty włókien tekstylnych tarcz polerskich. Z reguły pył ten jest określany jako wybuchowy. Rozwiązujemy ekstrakcję instalacji polerskich w projekcie odciągania pyłów wybuchowych. Orurowanie musi być wewnątrz gładkie, bez ostrych nitów lub wkrętów samogwintujących, aby włókna krążków polerskich nie zostały uwięzione wewnątrz orurowania. Jednostka filtrująca musi być wyposażona w elementy ochrony przeciwwybuchowej. Przefiltrowane powietrze można zawrócić do przestrzeni hali za pomocą drugiego stopnia filtracji.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Jeżeli planują Państwo realizację kabiny szlifierskiej, polerskiej, szlifierskiej lub lokalnego stanowiska szlifierskiego, proponujemy Państwu współpracę przy opracowaniu dokumentacji projektowej, produkcji technologii odciągowej oraz czynnościach montażowych. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.