Zastosowanie

Ekstrakcja z operacji recyklingu

Ekstrakcja z operacji recyklingu

Rozwiązujemy problem ekstrakcji z operacji recyklingu. Recykling materiałów to proces gospodarowania odpadami, który prowadzi do ich ponownego wykorzystania. W procesie recyklingu materiał wejściowy jest zawsze technologicznie dzielony na odpady bezużyteczne i surowiec wyjściowy, który jest wykorzystywany do późniejszego cyklicznego przetwarzania. Duża ilość pyłu towarzyszy praktycznie całemu procesowi recyklingu, od przyjęcia surowca po opakowanie produktu wyjściowego.

Ekstrakcja z operacji recyklingu

Czym ekstrakcja z recyklingu różni się od innych operacji?


Ekstrakcja zakładów recyklingu to bardzo specyficzna niejednorodność odciąganego pyłu. Podano przykład ekstrakcji odpadów komunalnych do recyklingu. Odpady komunalne są zróżnicowane w zależności od trendów i pór roku. Zimą duża ilość popiołu jest częścią odpadów komunalnych, latem w odpadach nie ma popiołu. Dlatego system ekstrakcji musi być regulowany i dostosowywany do różnych stanów roboczych linii recyklingu. W ramach odsysanego pyłu do odsysania trafiają również worki foliowe oraz inne lekkie frakcje opakowań papierowych i folii. Plastikowe worki ssące powodują problemy w jednostkach filtrujących, gdzie mają tendencję do zatykania przestrzeni między wężami filtrującymi oraz podczas regeneracji zatykania zbiornika filtra. Tworzywa sztuczne, papier i folie mają ekstremalną tendencję do tworzenia sklepień w zbiornikach jednostek filtrujących, przez co jednostka filtrująca jest zalewana odpadami. Jako środek zapobiegający przedostawaniu się folii i worków do filtra, przed jednostką filtrującą montujemy separatory obrotowe, które zapewniają oddzielenie tych cząstek od wyciąganego powietrza. Worki i folie kończą się następnie pod separatorem obrotowym, gdzie są wyładowywane do prasy lub pojemnika i tylko cząsteczki kurzu przedostają się do jednostki filtrującej.

Ekstrakcja z operacji recyklingu

Na co uważać przy wydobywaniu zakładów recyklingu?


Najważniejsze jest dokładne zrozumienie linii przed wykonaniem ekstrakcji. Omów funkcję każdej maszyny i zaprojektuj dla niej odpowiedni przyrząd ssący i moc ssania. Nie można zapomnieć o przyjęciu materiału, punktach napełniania, przepełnieniach przenośników taśmowych, kruszarkach, sortownikach, granulatorach. Każda część technologiczna musi być odciągana na swój własny, specyficzny sposób, aby produkt nie był odsysany zamiast niechcianego pyłu. Nawet jeden źle zaprojektowany lub źle wyregulowany punkt zasysania może oznaczać znaczną stratę końcowego produktu.

Nie można zapominać o atmosferach wybuchowych. Ponieważ nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie materiału wejściowego, należy założyć, że materiał wybuchowy może zostać wyssany i dostosować całą technologię do tego stanu.

Nie należy zapominać o wilgotności medium zasysanego. Zwłaszcza zimą wilgotne powietrze może skraplać się na ściankach filtra i leju wewnątrz rurociągów i urządzeń filtrujących. Kondensat powoduje zamarzanie szyn podajnika obrotowego i materiału wewnątrz leja. Aby zapobiec kondensacji, system filtrów i przewód ssący muszą być izolowane termicznie, a lej powinien być ogrzewany.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Jeśli zajmujesz się projektowaniem, budową lub optymalizacją procesów recyklingu, z przyjemnością podejmiemy współpracę w zakresie dostaw wysokiej jakości i niezawodnej technologii odpylania. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.