Zastosowanie

Filtracja spalin z kotłów na biomasę

Filtracja spalin z kotłów na biomasę

Odpylanie i filtracja spalin z kotła na węgiel lub biomasę to bardzo ważny temat ze względu na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące odprowadzania zanieczyszczeń stałych do powietrza. Większość eksploatowanych kotłów na biomasę, głównie starszej generacji, wyposażona jest wyłącznie w separatory cyklonowe lub multicyklony. Te technologie wychwytywania popiołu ze spalin nie osiągają wymaganej wydajności separacji, a tym samym kotły przekraczają dopuszczalne emisje TZL. Odpylanie spalin z kotłów na biomasę jest charakterystyczne dla dużego występowania niespalonych w postaci niespalonych cząstek trocin, kory czy zrębków.

Odpylanie dużych kotłów na zrębki drzewne jest korzystne do rozwiązania za pomocą elektrofiltrów, dla mniejszych kotłów o mocy od 300 kW do ok. Jednak po wcześniejszych zastosowaniach do odpylania kotłów na biomasę całkowicie wyeliminowano mechaniczne filtry tkaninowe, które pomimo zastosowania specjalnych tkanin wysokotemperaturowych są bardzo podatne na spalanie medium filtracyjnego. Do odpylania mniejszych kotłów na biomasę produkujemy i montujemy zespoły filtracyjne z ceramicznym wkładem filtracyjnym. Te filtry G&G Ceramic JET są ognioodporne i mają odporność do 900 °C.
Filtracja spalin z kotłów na biomasę

Filtry ceramiczne do małych kotłów na biomasę


Filtry spalin G&G Ceramic JET-B przeznaczone są do odpylania spalin powstających przy spalaniu paliw stałych w źródłach spalania. Filtry dzięki swojej konstrukcji służą do odpylania kotłów na biomasę. Podstawową cechą urządzeń filtrujących jest odporność na gorące cząstki i pozostałości niespalonego paliwa, które powstają w spalinach podczas spalania biomasy. Spaliny wchodzące do zespołu filtrującego są kierowane do dolnej części urządzenia filtrującego za pomocą wewnętrznej przegrody, dzięki czemu obudowa zespołu filtrującego jest równomiernie ogrzewana. Spaliny przechodzą przez medium filtracyjne do góry do czystej komory filtra, a następnie przez otwór wylotowy do wentylatora spalin. Odbiór popiołu odbywa się w wykonaniu standardowym do zintegrowanych zbiorników popiołu, które użytkownik kotła okresowo opróżnia. W przypadku kotłów pracujących w trybie ciągłym jednostki filtrujące wyposażone są w automatyczny system odpopielania. Przy niższych wysokościach montażowych odpylanie rozwiązuje się za pomocą ruchomego dna filtra, a następnie przenośnika ślimakowego do kosza na śmieci.

Urządzenie filtrujące jest izolowane termicznie na całej obudowie i wyposażone jest w elektryczny przewód grzejny służący do odpuszczania obudowy filtra i zapobiegania kondensacji spalin w momencie uruchomienia lub zatrzymania kotła przy niskiej temperaturze spalin. Urządzenie filtrujące nie musi być wyposażone w piramidalny zbiornik na pył ze względu na mniejsze wymiary montażowe dla możliwości montażu bezpośrednio do kotłowni.

Filtracja spalin z kotłów na biomasę

Filtry elektrostatyczne do odsysania dużych źródeł


Do odpylania dużych źródeł spalania wykorzystujemy elektrofiltry. W elektrofiltrze cząsteczki pyłu są oddzielane na skutek działania pola elektrycznego. Cząsteczki pyłu obojętne elektrycznie są ładowane przez elektrody ujemne po wejściu do filtra. Po naładowaniu cząsteczki pyłu spalin są przyciągane do elektrody dodatniej, do której te cząstki przylegają. System spustowy płyt zapewnia następnie spuszczanie osadów pyłu i ich opadanie do leja filtra, skąd są transportowane do pojemnika za pomocą przenośników ślimakowych. Elektrofiltry charakteryzują się niewielkim spadkiem ciśnienia roboczego, który nie zmienia się w zależności od ilości oddzielanego pyłu. Źródłem wysokiego napięcia 70 kV jest sam transformator filtrujący.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Jeżeli planują Państwo realizację instalacji odpylania spalin z kotła węglowego lub biomasowego, oferujemy współpracę w zakresie opracowania, stworzenia dokumentacji projektowej, wykonania, wdrożenia i sterowania elektrycznego instalacji odpylania. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.