Zastosowanie

Odciąg dymu podczas spawania

Odciąg dymu podczas spawania

Produkowane przez nas jednostki filtrujące nadają się do odsysania dymu, pyłu, oparów i aerozoli powstających podczas spawania metali. Ekstrakcja procesu spawania jest bardzo ważna, aby zapewnić czyste środowisko pracy wewnątrz hali roboczej. Produkowane przez nas jednostki filtrujące nadają się do odsysania dymu, pyłu, oparów i aerozoli powstających podczas spawania metali. Ekstrakcja procesu spawania jest bardzo ważna, aby zapewnić czyste środowisko pracy wewnątrz hali roboczej. Dym spawalniczy składa się z zestawu niebezpiecznych substancji, takich jak tlenki metali i ich stopy, które są bardzo niebezpieczne dla organizmu ludzkiego ze względu na wielkość cząstek stałych PM 2,5. Te cząsteczki dymów spawalniczych mogą być rakotwórcze i powodować trwałe komplikacje zdrowotne.

Nie ma jednolitego rozwiązania dla odciągów stanowisk spawalniczych. Zawsze należy przestrzegać programu produkcyjnego klienta, wielkości konstrukcji spawanych, procedur spawalniczych. W międzyczasie należy zadbać o wystarczające odprowadzanie dymu spawalniczego, aby pracownicy mieli z nim minimalny kontakt. Rodzaj zastosowanego filtra i jego producent nie są tak istotne dla prawidłowego funkcjonowania odciągów w spawalniach. Najważniejszym czynnikiem odciągania ze spawalni jest prawidłowe określenie ilości odciąganego powietrza i prawidłowe zaprojektowanie przyrządów odciągowych. Jeśli chodzi o wydobycie ze spawalni, to jest oczywiste, że im bliżej wydobędziemy źródła, tym lepiej i sprawniej złapiemy dym. Jednak ta ogólna zasada dotycząca odległości przyrządu przyssawkowego może mieć zastosowanie tylko do niewielkiej grupy lokalnych stacji spawalniczych. Pozostałe rozwiązania są trudniejsze.
Odciąg dymu podczas spawania

Problemy związane z ekstrakcją dużych stanowisk spawalniczych


Na dużych stanowiskach spawalniczych, na których produkowane są większe elementy spawane, próby zapewnienia idealnego ekstrakcji są raczej daremne. Można tu zastosować ramiona odciągowe z wysięgnikiem, aby pokryć całą przestrzeń roboczą, ale ramiona odciągowe mają bardzo ograniczoną powierzchnię efektywnego odsysania i muszą być ustawione bardzo precyzyjnie. To właśnie ustawienie ramion ssących jest największą przeszkodą w prawidłowym zasysaniu. Spawacze często postrzegają ramiona odciągowe jako przeszkodę we własnej pracy i odmawiają ich używania.

Odciąg dymu podczas spawania

Rozwiązanie odciągowe dla lokalnych stanowisk spawalniczych


W lokalnych zakładach pracy, gdzie spawane są mniejsze konstrukcje, można zainstalować okapy, które wychwytują prawie cały dym spawalniczy. Jest to stanowisko naprawcze po spawaniu zrobotyzowanym lub niewielkie lokalne stanowisko spawalnicze do wielkości spawanej konstrukcji do 2 metrów. Przy ścianie odciągowej zainstalowano okap z tylną i górną pułapką spawalniczą. Efekt zasysania zapewnia odchylenie unoszącego się dymu z dala od pracownika. Spawacz jest całkowicie chroniony przez wystarczający ciąg układu ssącego i nie musi mieć własnego dopływu przefiltrowanego powietrza do maski spawalniczej.

Odciąg dymu podczas spawania

Rozwiązanie odciągowe do robotów spawalniczych


Obecnie miejsca pracy robotów są bardzo rozpowszechnione, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym. Ekstrakcję robotów spawalniczych, które znajdują się w zamkniętych komórkach, rozwiązuje okap odciągowy umieszczony pod stropem celi w przestrzeni nad spawaną częścią. Przy odciąganiu robotów spawalniczych duży nacisk kładziemy na zabezpieczenie przed wnikaniem iskier do urządzenia filtrującego oraz zmniejszenie ryzyka poparzenia w filtrze poprzez zainstalowanie stacji dozującej sorbent.

Odciąg dymu podczas spawania

Rozwiązanie ssące do robotów punktujących


Grupowanie robotów podcinających tworzących duże stanowiska pracy z indywidualnymi punktami zgrzewania punktowego. Palą praktycznie wszędzie iz bardzo małą intensywnością. Naszym zdaniem po wielu wdrożeniach NIE MOŻNA wydobywać punktów w wysokiej jakości systemie z lokalnym systemem ekstrakcji.

Dym wytwarzany przez nachylenie punktowe jest stale rozprzestrzeniany w przestrzeń w wyniku ruchu produktów za pomocą manipulatora. W przypadku szczypiec podcinających, które są wyposażone w lokalne przyssawki, jest oczywiste, że wydajność ssania sięga maksymalnie 10%. Kolejnym istotnym problemem jest pozycja robotów oczekujących na zwolnienie zasobnika produktu. W tym przypadku robot z wyrobem wędzarniczym zatrzymuje się w górnym położeniu i czeka na zwolnienie zasobnika. W tej pozycji produkt dymi, a dym rozchodzi się w przestrzeń. Nasze rozwiązanie polega na zamknięciu całej grupy robotów scoringowych w jednej przestrzeni technologicznej za pomocą przezroczystej plandeki. Plandeki tworzą ściany przestrzeni wywiewnej, strop hali jest stropem przestrzeni zamkniętej. Plandeka tworzy zamkniętą przestrzeń nad stanowiskami robotów, z których usuwamy zanieczyszczone powietrze. System wyciągowy działa na zasadzie wyciągania powietrza z przestrzeni robotów podcinających i po przefiltrowaniu zawracania powietrza z powrotem do przestrzeni hali. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się dymu z kropek w kierunku obszaru, w którym już przebywają operatorzy.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Oferujemy Państwu nasze doświadczenie i umiejętności wdrożeniowe w oparciu o własne portfolio produktów. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.