Zastosowanie

Odciąg pyłu aluminiowego

Odciąg pyłu aluminiowego

Pył aluminiowy powstający podczas szlifowania lub polerowania profili aluminiowych wraz z powietrzem tworzy silnie wybuchową mieszaninę. Pył aluminiowy jest niebezpieczny nie tylko w powietrzu, ale również osadzanie się tego pyłu w przestrzeni maszyny produkcyjnej lub szlifierki może być bardzo niebezpieczne.

Odsysanie pyłu aluminiowego ma ustalone zasady w systemach odciągowych. Zasady są określone w europejskich dyrektywach ATEX. Dyrektywy te stanowią prawodawstwo dotyczące projektowania, sprzedaży i działania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Podczas odsysania wybuchowego pyłu aluminiowego należy przestrzegać minimalnej zalecanej prędkości w rurze ssącej, aby uniknąć tworzenia się osadów w rurze ssącej. System filtracji musi być wyposażony w elementy zabezpieczające przed wybuchem. Linia ssawna musi być zabezpieczona przed rozprzestrzenianiem się fali ciśnienia do źródeł ssania. Cały zespół musi być odporny na ciśnienie, aby ewentualna eksplozja w jednostce filtrującej nie uszkodziła poszczególnych części, a tym samym nie spowodowała obrażeń osób wokół jednostki filtrującej.
Odciąg pyłu aluminiowego

Regulacja mocy przy odsysaniu pyłu aluminiowego


Projektujemy i wykonujemy wielkości agregatów filtracyjnych w zależności od zapotrzebowania na moc ssania dla danych maszyn. Zawsze staramy się zrozumieć współdziałanie poszczególnych maszyn, jeśli do systemu odciągowego podłączona jest więcej niż jedna. Ze względu na minimalną prędkość ustawioną przez dyrektywę ATEX, moc ssania nie może być regulowana w zależności od liczby aktywnie używanych maszyn za pomocą centralnego przewodu ssącego. Spowoduje to zmniejszenie prędkości w kolektorze dolotowym i sprawi, że system będzie niezadowalający. W przypadku rozwiązania problemu współwystępowania stanowisk pracy wyczerpanych konieczne jest dobranie systemu oddzielnych rurociągów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy a zespołem filtrującym w celu uzyskania wymaganej prędkości.

Odciąg pyłu aluminiowego

Nasze odciągi aluminiowe


Nasze jednostki filtrujące do odsysania pyłu aluminiowego są wyposażone w płaskie węże filtracyjne wykonane z materiału antystatycznego. Odporność na ciśnienie obudowy jednostki filtrującej jest weryfikowana przy 40 kPa. Jednostki filtrujące do odsysania pyłu aluminiowego są wyposażone w membrany odprężające o ciśnieniu uwalniania 10 kPa. W przypadku instalowania jednostek filtrujących pył wybuchowy wewnątrz hali roboczej, membrany szczelinowe są uzupełniane koszami gaśniczymi. Jednostki filtrujące wyposażone są w automatyczną regenerację medium filtrującego za pomocą sprężonego powietrza, sterowaną zgodnie ze spadkiem ciśnienia na filtrze. Projektujemy składowanie i odbiór odpadów zgodnie z życzeniem klienta i przewidywaną ilością oddzielonego pyłu.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Jeżeli rozwiązujesz system do odsysania pyłu aluminiowego lub innego materiału wybuchowego, oferujemy współpracę w zakresie projektowania produkcji i wdrażania technologii odciągowej. Realizacje tworzymy z własnych produktów, za funkcjonalność i bezpieczeństwo ponosimy pełną odpowiedzialność. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.