Zastosowanie

Odciąg pyłu w kamieniołomie

Odciąg pyłu w kamieniołomie

Odsysanie w kamieniołomie zapewnia ochronę środowiska poprzez odpylanie, ale przede wszystkim zapewnia oczyszczenie poszczególnych frakcji tłucznia z cząstek pyłu. Chociaż wcześniej stosowane zraszanie wodą pod ciśnieniem jest systemem skutecznym w ograniczaniu rozprzestrzeniania się pyłu do środowiska, pył związany z mgłą wodną powraca do żwiru. Odbiorcy frakcji żwirowych kontrolują dziś m.in. ilość pyłu resztkowego – wypełniacza – w zakupionej frakcji żwiru, co zwiększa wymagania dotyczące odpylania na sucho.

W kamieniołomach odpylanie odbywa się nie tylko poprzez podłączenie centralnej rury ssącej do kołnierzy pokryw, ale poszczególne frakcje materiału można odpylać poprzez przedmuchanie za pomocą osobnego wentylatora oraz układu dysz i ssawek. Taką aplikację można również wdrożyć z istniejącymi rozwiązaniami w już istniejących kamieniołomach. Oczyszczanie frakcji kruszywa z niepożądanego wypełniacza odbywa się poprzez zainstalowanie dysz nadmuchowych na przelewie powstałej frakcji. Główne technologie odpylania w kamieniołomie to odciąg z kruszarek, odciąg z sortowników, odciąg z przelewów przenośników taśmowych, odciąg z dysz napełniających. Do odsysania i filtracji pyłu w kamieniołomach stosujemy jednostki filtrujące z regeneracją medium filtrującego za pomocą wentylatora wysokociśnieniowego, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania źródła sprężonego powietrza do regeneracji. Oddzielony wlew jest transportowany zespołem przenośników ślimakowych do leja zasypowego, który jest wyposażony w dyszę napełniającą, która umożliwia bezpyłową wysyłkę nalewaka na samochód.
Odciąg pyłu w kamieniołomie

Filtr odpylający w kamieniołomach


Filtr G&G Fan BAG to urządzenie filtrujące przeznaczone do odpylania kamieniołomów, zakładów pakujących oraz operacji, w których sprężone powietrze nie jest dostępne do regeneracji. Filtr jest idealny do filtrowania suchych, nieklejących się pyłów. Regenerację medium filtrującego zapewnia automatycznie przesuwny wózek, który znajduje się po czystej stronie filtra. Wózek regeneracyjny zapewnia czyszczenie pojedynczych rzędów kieszeni filtracyjnych, ustawionych jeden na drugim. Źródłem powietrza regeneracyjnego jest wysokociśnieniowy wentylator, który znajduje się na suficie urządzenia filtrującego. Regeneracja odbywa się online podczas pracy. Po osiągnięciu pozycji krańcowej wózek kontynuuje cykl regeneracji. Po wyłączeniu filtra następuje spowolnienie regeneracji, gdy wózek regeneracyjny zakończy dwa cykle regeneracji i zaparkuje w pozycji postojowej poza obszarem elementów filtrujących. Elementy filtrujące to umieszczone poziomo płaskie kieszenie filtracyjne, które mocowane są w obudowie filtra od przodu i od tyłu. Sprężynowe połączenie zapewnia szczelne połączenie po zamontowaniu kieszeni filtra. Urządzenie filtrujące do odpylania kamieniołomu wyposażone jest w komorę wstępnego oddzielania, która zapewnia równomierny rozkład przepływu wewnątrz jednostki filtrującej i stosunek 60/40%. 60% powietrza zasysanego jest doprowadzane do obudowy filtra w górnej części filtra, a 40% powietrza na dole filtra. Jednocześnie w komorze wstępnej separacji następuje bezpośrednie oddzielenie gruboziarnistych cząstek, które swobodnie wpadają do zasobnika i nie stykają się z elementami filtrującymi. Zaletą płaskich kieszeni filtracyjnych jest świetny stosunek powierzchni filtra vz. rozmiar filtra.

Skontaktuj się z nami

Popracujmy razem


Jeżeli przygotowują się Państwo do realizacji lub przebudowy odsysania filtrów w kamieniołomie, oferujemy współpracę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, produkcję i montaż technologii filtracji oraz pełną usługę wdrożeniową w postaci produkcji i wykonania rur odciągowych i przyłączy elektrycznych. Będzie nam miło, jeśli się z nami skontaktujesz.